Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

Bericht van de kerkenraad

Beste gemeenteleden, We hebben u afgelopen zondag voorafgaand aan de diensten en via onze app Compass geïnformeerd dat de beroepingscommissie ons heeft geadviseerd om een beroep uit te brengen op ds. E.J. de Groot uit Katwijk aan den Rijn. We hebben het voornemen om het advies over te nemen, want wij zijn van mening dat ds De Groot goed past in het profiel zoals wij dat samen met u in 2021 hebben vastgesteld. Voordat

Lees verder »

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Woensdag 1 november is het Dankdag. Officieel heet deze dag de Dankdag voor gewas en arbeid. Hoe kunnen wij danken voor eten, waarin we Gods liefde niet proeven, ruiken, zien, horen en aanraken? Voor eten, waar we geen interesse in hebben en niks over weten? Hoe kunnen we God danken voor eten dat ons, en de grond, dieren en planten, ziek maakt en pijn doet? Hoe kunnen we God danken, als we eten alsof

Lees verder »

Doopdienst 15 oktober

Afgelopen zondag 15 oktober mocht het sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan: Nico Maarten van Duijn: Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven (Lucas 12:7b) Olivia Anna Haasnoot: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. (Jozua 1:9) Tijn Teunis van der Plas: Mijn oog zal op u zijn (Psalm 32:8) William van der

Lees verder »

Beroepingswerk: Ds. E.J. de Groot uit Katwijk aan de Rijn voorgedragen

We zijn blij dat wij jullie kunnen informeren dat de beroepingscommissie na een intensieve periode een kandidaat heeft voorgedragen aan de kerkenraad. Het gaat om dominee E.J. de Groot uit Katwijk aan den Rijn. Wij willen dit advies overnemen, want wij zijn van mening dat dominee De Groot goed past in het profiel dat wij bij de start van het beroepingswerk met jullie hebben vastgesteld. Het profiel vinden jullie bijgevoegd. Voordat wij het advies

Lees verder »

Laat de kinderen tot Mij komen.

Misschien heb je ze wel zien hangen, de ‘save the date’-posters in de kerk. Woensdagavond 25 oktober en woensdagavond 22 november willen we als Ouders in Geloof bij elkaar komen. Op de eerste avond zal Arie Klok komen spreken, een jongerenwerker uit Katwijk. Het wordt een interactieve avond rondom het thema ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Op de tweede avond starten we gezamenlijk en vervolgens gaan we in groepjes uit elkaar om met

Lees verder »

Een appje uit de Hemel?

Als het leven echt zo moeilijk is, zo zwaar en onvoorspelbaar, zou je willen een appje uit de hemel te mogen ontvangen. Het goede nieuws is, dat God het appje al lang geleden gestuurd heeft. “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3 vers 16. Als je je eigen naam hier invult zul

Lees verder »

Vrij zijn en toch gebonden, of gebonden zijn en toch vrij?

Op 29 oktober is er weer een jeugddienst! De dienst start om 18.30 uur, wees welkom! Hoe gebonden voel jij je als Christen? Of voel je je juist vrij? Dhr. Floor de Best zal ons meer vertellen over het thema. De muziek is afkomstig van Living Words. Het belooft een prachtige dienst te worden, komt allen! Groeten namens de jeugddienst commissie

Lees verder »

Van de Diaconie

Komende zondag 8 oktober hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te vieren. Als diaconie hebben we besloten om de plastic bekertjes te vervangen door rvs bekertjes. Op deze manier leveren we ook een bijdrage aan een beter milieu. De Avondmaal collecte is deze keer voor de stichting Kind in Oost Europa. Voor de meesten van ons wel bekend. Aan het einde van het jaar wordt er bij de mensen in Roemenië die

Lees verder »

Kandidaten voordragen

U wordt door de kerkenraad van harte uitgenodigd om gemeenteleden voor te dragen voor het ambt. U heeft hiervoor nog enkele dagen de tijd. We zijn op zoek naar een diaken, een jeugdouderling en vijf ouderlingen. In onderstaand overzicht ziet u ook welke ambtsdragers niet herkiesbaar zijn. jeugdouderling (was nog vacant) diaken (Gerard van Duijn niet herkiesbaar na tweede termijn) 5 ouderlingen: Constantijn Heemskerk [voorzitter] niet herkiesbaar na eerste termijn Adri Imthorn niet herkiesbaar

Lees verder »

Obligaties/Zonnepanelen

In het vervolg op mijn stukje met genoemd onderwerp in het vorig kerkewerk kan ik melden dat de verkoop van de obligaties goed gaat. Er zijn inmiddels 368 obligaties verkocht, dus we zitten bijna op de 50% van het te bereiken doel. De zonnepanelen zijn inmiddels besteld en zullen in de eerste week van oktober worden geleverd. Als u dit artikel leest liggen ze dus waarschijnlijk al op het dak van het zalencomplex. We

Lees verder »
Scroll naar boven