Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

We zoeken een nieuwe Scriba

Wij doen een beroep op u. Wij zoeken een nieuwe scriba. Wilt u erover nadenken om zich hiervoor op te geven? Anja heeft zich de afgelopen jaren ingezet als onze scriba, maar haar hart ligt bij het pastoraat en een combinatie van scribaat en pastoraat is teveel van het goede. Ook voor Anja. Zij heeft daarom besloten om uiterlijk 1 september haar scriba-werkzaamheden neer te leggen. Voelt u zich geroepen om haar op te

Lees verder »

Wie is mijn ouderling? Wijziging in het pastoraat.

Het is belangrijk dat u en jij weet dat er een pastorale ouderling is bij wie je terecht kunt met vragen, met behoefte aan gebed of andere vormen van geestelijke steun. En natuurlijk ook dat je weet wíe dat dan is. Ook wil je weten welke ouderling je kunt benaderen als je zorgen hebt om die of gene in het dorp. Decennia lang is dat georganiseerd via de straat waarin je woont. Elke ouderling

Lees verder »

Jaarthema: GA MEE!

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen (’23-’24) zijn alweer bezig. We willen opnieuw werken met een jaarthema, vanuit het verlangen dat zo’n thema ons helpt om focus en diepgang aan te brengen in zowel de prediking als het kringwerk. Komend seizoen volgen we het jaarthema dat de landelijke kerk voorstelt: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde Het is een oproep om samen op te trekken als gelovigen van allerlei huize en

Lees verder »

Pinksterzendingscollecte 28 mei 2023

Dit jaar willen we als zendingscommissie de Pinkstercollecte aan familie Oudshoorn besteden. Namibië, het land waar familie Oudshoorn alweer een aantal jaar werkzaam is als zendingswerker: ‘Zending is gehoorzaamheid aan God, op de plek waar Hij je heeft geplaatst’ – door zendingswerker Danielle Oudshoorn. Namibië is een land van veelkleurigheid en uitersten. Door de enorme diversiteit aan talen en culturen, een bewogen geschiedenis en een grote kloof tussen arm en rijk is het voor

Lees verder »

Wereld Vluchtelingendag 20 juni 2023

Sta in de week van 20 juni stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de vlucht. Vaak vinden ze opvang in eigen land of buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. Er worden in de week van 20 juni diverse acties georganiseerd in Nederland om stil te staan

Lees verder »

Samen Katwijk

Beste allen, Onze diaconie gaat meewerken aan een initiatief van verschillende diaconieën in Katwijk om samen op te trekken. De naam van dit initiatief is Samen Katwijk. Aan dit initiatief nemen verschillende kerken deel en zij worden hierin gesteund door de gemeente Katwijk. Een mooi initiatief om als kerken meer zichtbaar te zijn in onze samenleving! Hartelijke groet, kerkenraad.

Lees verder »

Beleidsplan

Beste allen, Wij hebben het beleidsplan vastgesteld in onze afgelopen vergadering. We hebben hierbij eerst teruggeblikt op de gemeente-avond waarin de missie en de speerpunten van het beleidsplan zijn besproken. We hebben geconcludeerd dat de uitvoering van de speerpunten niet eenvoudig zal zijn. Dat is voor ons echter geen reden om die te laten lopen. Ze zijn uit de enquête en de gemeente-avonden van vorig jaar naar voren gekomen en we willen daarom hiermee

Lees verder »

Vacature kerkelijk werker

Beste allen, We hebben jullie geïnformeerd dat Rick na de zomer afscheid neemt van onze gemeente. We hebben daarom besloten om een kerkelijk werker voor één jaar te zoeken. We hopen dat we in deze periode een nieuwe predikant mogen verwelkomen. De vacature voor onze nieuwe kerkelijk werker is inmiddels gepubliceerd en kunnen jullie onder andere vinden op de website van onze gemeente. De tekst van de vacature is gebaseerd op de eerdere vacature

Lees verder »

Vacature jeugdouderling

Beste allen, Er staan nog vacatures in de kerkenraad open, waaronder die van een jeugdouderling. Op verzoek van onze jeugdouderling Ester Jansen van Rosendaal stoppen we als kerkenraad voorlopig met het actief benaderen van gemeenteleden voor dit ambt. Het is ontmoedigend om te constateren dat het steeds niet wil lukken om een tweede jeugdouderling te vinden. We leggen de roeping voor een tweede jeugdouderling terug in onze gemeente. We vragen als kerkenraad hiervoor gebed.

Lees verder »
Scroll naar boven