Personalia

Hieronder het overzicht van de verschillende functies met de gezichten en de namen erbij.

avitar

De predikantsplaats is op dit moment vacant

Gert Binnendijk
Predikant voor hulpdiensten en consulent

Telefoon: 06-13676727 
email: gert.binnendijk@gmail.com

Kennismaking

Beste gemeenteleden,

Nu ik structurele hulpdiensten ga verrichten in uw gemeente stel ik me graag nader aan u voor.
Ik ben in 1960 geboren in IJmuiden. Na mijn studie theologie in Amsterdam ben ik 20 jaar gemeentepredikant geweest in resp. Haastrecht, Bunnik en Noordwijkerhout. Sinds december 2006 ben ik geestelijk verzorger in verpleeghuis Overduin te Katwijk. Na de zomer  draag ik 8 uur van mijn fulltime aanstelling in Overduin over aan een  collega, om zo structureel ruimte te maken voor Valkenburg. Ik zal werkzaam zijn in het crisispastoraat (terminaal stadium en voorgaan in uitvaarten) en in bestuurlijke ondersteuning (waaronder consulentschap) van de kerkenraad. Ik voel mij geroepen om God en mensen te dienen en beschouw het als een voorrecht dat een stukje te mogen doen in Gods Wijngaard te Overduin en Valkenburg. Ik ben getrouwd met Trees. We zijn gezegend met vier kinderen en lieve partners en vier kleinkinderen. Wij wonen in Noordwijk, waar ik in de Protestantse Gemeente met enige regelmaat medewerking verleen, als gastvoorganger maar vaker nog als pianist tijdens de kerkdiensten, in de zgn. ‘vleugeldiensten’.

Met een hartelijke groet, Ds. Gert Binnendijk

Aline Oudwater-Vis
Kerkelijk werker

Tel. 06 24427323
Email: alinevandermarel@hotmail.com

Kennismaking Aline Oudwater-Vis
Omdat we elkaar komend jaar hopelijk regelmatig in de kerkelijke wandelgangen zullen tegenkomen stel ik mezelf graag aan u voor. Mijn naam is Aline Oudwater-Vis, ik ben 58 jaar, moeder en oma. Toen ik al jong weduwe werd, heb ik zo sterk Gods kracht ervaren dat het mijn verlangen werd om de Bijbelse Boodschap van geloof, hoop en liefde uit te dragen. Ik schoolde om van pedagoog (ik was juf) naar theoloog en werkte in de Kerk van Rijnsburg. 

In 2018 ben ik hertrouwd met Henk en we verhuisden naar een oude school in Ameide, waar we een B&B hebben en waar ik activiteiten organiseer in ‘De School van Gods Liefde’. 

Inmiddels wonen we weer in Katwijk en stap ik met plezier op de fiets naar de kerk in Valkenburg waar ik mijn geestelijke steentje mag bijdragen.

In een tijd waar het steeds lastiger wordt bij mensen op huisbezoek te gaan mag ik met u zoeken naar nieuwe wegen om mensen te bereiken met een geloofsontmoeting, pastorale aandacht of …  Vult u zelf maar in; ik hoor het graag van u! Want we doen het samen! 

Ook mag ik de werkers die binnen de gemeente altijd trouw op hun post staan geestelijk toerusten, enthousiasmeren en bemoedigen. En we proberen te zoeken naar verbinding met de kerkleden die door omstandigheden een beetje uit het zicht geraakt zijn. 

Een dankbare taak lijkt me. Spannend ook! Maar ik weet me geroepen door God die mensen inschakelt om het zout der aarde te zijn, geen zoutzakken! 

En ik houd me vast aan de belofte van een oud lied; ‘De Heilige Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods Kerk Zijn heilgeheimen weten: Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt’  

Ik zie uit naar waar God ons heenleidt komend seizoen. 

Jaarthema is; Ga mee! Mag ik op je rekenen?  

Reageren? Graag!!! alinevandermarel@hotmail.com 0624427323

Kees Guijt
Jeugdwerker

Ik ben Kees Guijt, 26 jaar oud en een echte Katwijker.

Omdat ik uit een naburig dorp kom, is Valkenburg mij helemaal niet vreemd. Sterker nog, elke vrijdagavond ben ik tijdens een potje zaalvoetbal te bewonderen in het Dorpshuis. Hoewel bewonderen… ik heb al vijf jaar geen man meer gepasseerd en het aantal eigen doelpunten loopt inmiddels hoger op dan het gescoorde aantal doelpunten. Wat ik wel weet is dat ik binnenkort mijn debuut mag maken als jongerenwerker in jullie gemeente! En dat neem ik stuk serieuzer dan mijn zaalvoetbalcarriere. Tijdens de afronding van mijn vorige studie Bedrijfskunde ontstond er een verlangen om voor Gods Koninkrijk te werken. Na een korte bancaire carriere ben ik Theologie gaan studeren in Ede. Daar ontdek ik (steeds weer opnieuw) dat ik graag spreek over God en soms liever nog zwijg en luister naar anderen. Ik heb een hart voor jongeren en gemeentezijn en hoop samen met jullie mee te bouwen aan een plek, waarin jongeren (maar ook ouderen) gezien en gehoord worden. Waar gelachen en gehuild mag worden en waar we samen onder de indruk mogen komen van de onuitputtelijke genade van Jezus Christus. Ik heb vast nog meer te vertellen en u/jij ook. Spreek me gerust eens aan of nodig mij uit voor een kop koffie.

Ik maak graag kennis met jullie! Tot snel. In Christus verbonden,

Kees Guijt.

Sophia den Heijer-Vierbergen
Ouderling-scriba

Email: scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl

Voor de indeling van taken van de ouderlingen is het nodig te weten hoe dit is geregeld. 

De wijkindeling bestaat niet meer. De nieuwe indeling is als volgt:

  • Kinderen, Schooljeugd en Jongvolwassenen: Ester Jansen van Rosendaal
  • Starters: Floor van Duijn
  • Bouwers: Nico Messemaker en Martin van Delft
  • Dragers: Maarten van der Meij en Maartje de Mooij
  • Wijzen: Anja van der Wel en Jaap van Gils

Voor uitleg over de gebruikte begrippen zie: https://hervormdegemeentevalkenburg.nl/wieismijnouderling/

Sophia den Heijer-Vierbergen
Ouderling-scriba

Email: scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl

Maarten van der Meij
Ouderling voor de groep Dragers – zie uitleg hierboven

Emailadres:
maartmeij@hotmail.com

tel 06 49346773

Nico Messemaker
Ouderling voor de groep Bouwers – zie uitleg hierboven

Emailadres: nicomes@gmail.com
tel 06 16078377

Anja van der Wel-van der Nagel
ouderling
Pastoraat algemeen
Ouderling voor de groep Wijzen

Email: amvdwel@ziggo.nl

Tel. 06 38901200

Martin van Delft
Ouderling voor de groep Bouwers

Emailadres: martinvandelft@outlook.com

Maartje de Mooij
Ouderling voor de groep Dragers – zie uitleg hierboven

Telefoon 06 51009768
Emailadres: demodo@ziggo.nl

Ester Jansen van Rosendaal-Naves
Jeugdouderling
voor Kinderen, schooljeugd en jongvolwassenen

Emailadres:
jeugdouderlingenvalkenburg@gmail.com

Floor van Duijn
Ouderling voor de groep Starters – zie uitleg hierboven.

Emailadres: floor35@hetnet.nl
tel. 071-4012403
Adres: Katwijkerweg 37b

Pieter Slootweg
Ouderling
Emailadres: p.slootweg1@kpnplanet.nl

Marnix Boers
Kerkrentmeester

Hans van Duijn
kerkrentmeester

Jack Haasnoot
Kerkrentmeester

Jonneke Klinkenberg
kerkrentmeester

Marcel Russchenberg
Kerkrentmeester

Stefan van Mourik
Kerkrentmeester

Marijke Bor-Buringa
Diaken

Emailadres: diaconie@hervormdegemeentevalkenburg.nl

Heleen Barnhoorn-Haasnoot
Diaken

Evelien Nieuwpoort-van Duijvenboden
Diaken

Emailadres: diaconie@hervormdegemeentevalkenburg.nl

Dieneke van der Westen
Diaken

Adriana Corsel-van Tilburg
Diaken

Arjan Glasbergen
Diaken
Emailadres: arjanglasbergen@ziggo.nl

 

Jaap van Gils
Pastoraal werker voor de groep Wijzen en voor gemeenteleden die in woonzorgcentra wonen.

Ouderenpastoraat

Scroll naar boven