Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

Meditatie: De vrede is een Persoon

Er is vraag naar vrede. Geen wonder. Weinig mensen kunnen zeggen dat hun leven gaat zoals zij dat altijd gewild hebben. Er zijn gelukkigen die dat wel ervaren, maar ze weten wel dat er ook voor hen andere tijden kunnen aanbreken. Zorgen, zonden en gebreken kleven ons aan.  ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, is een oude wijsheid. Achter een gevel van geluk en schoonheid kan een door niemand vermoed verdriet schuilen. Het leven is

Lees verder »

Rondom het woord

Een bijzondere dienst was het 17 september. Mooie woorden werden er gesproken. Woorden van dankbaarheid, opbouwend en aanmoedigend. Ook woorden van afscheid en nieuwe wegen. Gert Binnendijk ging ons voor in deze dienst waarin 2 ouderlingen bevestigd werden (Stefan van Mourik en Sophia den Heijer) en 2 kerkelijk werkers werden ingeleid (Aline Oudwater en Kees Guijt). Tegelijk namen we afscheid van Jan van der Nagel als kerkrentmeester en Anja van der Wel die stopte

Lees verder »

Bericht namens de kerkenraad

Afgelopen zondag mochten we tijdens de ochtenddienst Sophia den Heijer en Stefan van Mourik bevestigen in het ambt. Sophia als ouderling- scriba en Stefan als ouderling-kerkrentmeester. We zijn heel blij dat Sophia en Stefan hebben besloten dat zij op deze manier een bijdrage willen leveren aan het werk in Gods wijngaard. We hopen hen de komende periode zo goed mogelijk in te werken en we doen daarbij ook een beroep op u. Laten we

Lees verder »

Bericht van de Diaconie

Ook voor het officiële startweekend wordt er in de kerk alweer druk gewerkt aan het nieuwe seizoen.  Uw diakenen zijn weer bezig om op verschillende manieren uiting te geven aan de opdracht om te voorzien in de noden van anderen, waar mogelijk. We doen dit natuurlijk voor de mensen binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten proberen we, in samenwerking met andere diaconieën, aanwezig te zijn in ons dorp. Op zondag 8 oktober hopen we

Lees verder »

Bericht uit de Consistorie

Maarten van der Meij en Maartje de Mooij zijn doelgroepouderlingen van de groep ‘dragers’. Dit is de leeftijdsgroep van mensen tussen 55-75 jaar. Deze gemeenteleden hebben als het goed is deze week een enquête in de bus gekregen. De antwoorden op deze enquête kunnen de ouderlingen helpen om meer inzicht te krijgen in wat ze voor u kunnen betekenen. We vragen dan ook of u deze vragenlijst zorgvuldig wilt invullen. Het is geen lange

Lees verder »

Verkiezingen ambtsdragers 29 oktober

  Verkiezing van ambtsdragers; uitnodiging tot het doen van aanbevelingen Zondag 29 oktober houden we de tweejaarlijkse verkiezingen van ambtsdragers voor de kerkenraad. Er zijn 7 vacatures te vervullen (1 diaken, 1 jeugdouderling en 5 ouderlingen). Er waren nog vacatures voor ouderling vacant die bij de vorige verkiezingen niet zijn ingevuld. Inmiddels is de vacature van scriba ingevuld. Ook de vacature van ouderling-kerkrentmeester is inmiddels ingevuld. Dit maakt totaal vacant: 1 diaken 5 ouderlingen

Lees verder »

Zonnepanelen/Obligaties

Zoals u allen ongetwijfeld weet is het College van Kerkrentmeesters al geruime tijd bezig met verduurzaming van het kerkgebouw. Zo is inmiddels aan één zijde van de kerk het glas-in-lood vervangen door nieuw glas-in-lood en dubbelglas. Komende maanden is de andere zijde aan de beurt. Ook wordt al lang gesproken over zonnepanelen op het dak van de kerk c.q. bijgebouwen. Omdat de kerk is aangewezen als monument was dit niet zo maar een vanzelfsprekendheid.

Lees verder »

Kennismaking Kees Guijt jeugdwerker

Ik ben Kees Guijt, 26 jaar oud en een echte Katwijker. Omdat ik uit een naburig dorp kom, is Valkenburg mij helemaal niet vreemd. Sterker nog, elke vrijdagavond ben ik tijdens een potje zaalvoetbal te bewonderen in het Dorpshuis. Hoewel bewonderen… ik heb al vijf jaar geen man meer gepasseerd en het aantal eigen doelpunten loopt inmiddels hoger op dan het gescoorde aantal doelpunten. Wat ik wel weet is dat ik binnenkort mijn debuut

Lees verder »

Uitnodiging gastenmiddag 11 oktober

UITNODIGING  GASTENMIDDAG Lieve zusters en broeders, Het belooft een mooie middag te worden op woensdag 11 oktober. De dames van de HVD en de Diaconie nodigen alle belangstellenden  hiermee van harte uit. De ouderen vanaf 75 jaar ontvangen hiervoor ook een persoonlijke uitnodiging. Het thema van de middag is:  “De Bruidegom en Zijn Bruid” Op deze middag is Joke v.d. Meij ,christelijke spreekster en schrijfster bij ons te gast . Zij zal meer vertellen

Lees verder »

LIEFDE IS…………

Als er één ding is waar een mens naar verlangt, is het wel om geliefd te zijn en liefde te ontvangen. Sterker nog, wetenschappers hebben ontdekt dat een mens zonder liefde, zonder geliefd te zijn door iemand, ziek wordt en sterft. Over liefde wordt veel gesproken, gezongen, geschreven. Wat het precies inhoudt…..daar wordt verschillend over gedacht. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw ontstonden er cartoons met het thema: Liefde is……en

Lees verder »
Scroll naar boven