Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

Laat de kinderen tot Mij komen.

Misschien heb je ze wel zien hangen, de ‘save the date’-posters in de kerk. Woensdagavond 25 oktober en woensdagavond 22 november willen we als Ouders in Geloof bij elkaar komen. Op de eerste avond zal Arie Klok komen spreken, een jongerenwerker uit Katwijk. Het wordt een interactieve avond rondom het thema ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Op de tweede avond starten we gezamenlijk en vervolgens gaan we in groepjes uit elkaar om met

Lees verder »

Een appje uit de Hemel?

Als het leven echt zo moeilijk is, zo zwaar en onvoorspelbaar, zou je willen een appje uit de hemel te mogen ontvangen. Het goede nieuws is, dat God het appje al lang geleden gestuurd heeft. “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3 vers 16. Als je je eigen naam hier invult zul

Lees verder »

Vrij zijn en toch gebonden, of gebonden zijn en toch vrij?

Op 29 oktober is er weer een jeugddienst! De dienst start om 18.30 uur, wees welkom! Hoe gebonden voel jij je als Christen? Of voel je je juist vrij? Dhr. Floor de Best zal ons meer vertellen over het thema. De muziek is afkomstig van Living Words. Het belooft een prachtige dienst te worden, komt allen! Groeten namens de jeugddienst commissie

Lees verder »

Van de Diaconie

Komende zondag 8 oktober hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te vieren. Als diaconie hebben we besloten om de plastic bekertjes te vervangen door rvs bekertjes. Op deze manier leveren we ook een bijdrage aan een beter milieu. De Avondmaal collecte is deze keer voor de stichting Kind in Oost Europa. Voor de meesten van ons wel bekend. Aan het einde van het jaar wordt er bij de mensen in Roemenië die

Lees verder »

Kandidaten voordragen

U wordt door de kerkenraad van harte uitgenodigd om gemeenteleden voor te dragen voor het ambt. U heeft hiervoor nog enkele dagen de tijd. We zijn op zoek naar een diaken, een jeugdouderling en vijf ouderlingen. In onderstaand overzicht ziet u ook welke ambtsdragers niet herkiesbaar zijn. jeugdouderling (was nog vacant) diaken (Gerard van Duijn niet herkiesbaar na tweede termijn) 5 ouderlingen: Constantijn Heemskerk [voorzitter] niet herkiesbaar na eerste termijn Adri Imthorn niet herkiesbaar

Lees verder »

Obligaties/Zonnepanelen

In het vervolg op mijn stukje met genoemd onderwerp in het vorig kerkewerk kan ik melden dat de verkoop van de obligaties goed gaat. Er zijn inmiddels 368 obligaties verkocht, dus we zitten bijna op de 50% van het te bereiken doel. De zonnepanelen zijn inmiddels besteld en zullen in de eerste week van oktober worden geleverd. Als u dit artikel leest liggen ze dus waarschijnlijk al op het dak van het zalencomplex. We

Lees verder »

In dienst van de Koning

In dienst van de Koning Wat heb je nodig om te evangeliseren? Het is 6 uur, het heeft de hele nacht geregend en het rijstveld achter ons huis staat vol met water. Het is op het moment regenseizoen. De temperatuur is iets gezakt naar zo’n 32 graden, maar de luchtvochtigheid is gestegen. Het is 7.15 uur. We brengen de drie oudste kinderen naar school en gelijk erna gaan we naar een dorpje om te

Lees verder »

Meditatie: De vrede is een Persoon

Er is vraag naar vrede. Geen wonder. Weinig mensen kunnen zeggen dat hun leven gaat zoals zij dat altijd gewild hebben. Er zijn gelukkigen die dat wel ervaren, maar ze weten wel dat er ook voor hen andere tijden kunnen aanbreken. Zorgen, zonden en gebreken kleven ons aan.  ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, is een oude wijsheid. Achter een gevel van geluk en schoonheid kan een door niemand vermoed verdriet schuilen. Het leven is

Lees verder »

Rondom het woord

Een bijzondere dienst was het 17 september. Mooie woorden werden er gesproken. Woorden van dankbaarheid, opbouwend en aanmoedigend. Ook woorden van afscheid en nieuwe wegen. Gert Binnendijk ging ons voor in deze dienst waarin 2 ouderlingen bevestigd werden (Stefan van Mourik en Sophia den Heijer) en 2 kerkelijk werkers werden ingeleid (Aline Oudwater en Kees Guijt). Tegelijk namen we afscheid van Jan van der Nagel als kerkrentmeester en Anja van der Wel die stopte

Lees verder »

Bericht namens de kerkenraad

Afgelopen zondag mochten we tijdens de ochtenddienst Sophia den Heijer en Stefan van Mourik bevestigen in het ambt. Sophia als ouderling- scriba en Stefan als ouderling-kerkrentmeester. We zijn heel blij dat Sophia en Stefan hebben besloten dat zij op deze manier een bijdrage willen leveren aan het werk in Gods wijngaard. We hopen hen de komende periode zo goed mogelijk in te werken en we doen daarbij ook een beroep op u. Laten we

Lees verder »
Scroll naar boven