Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

Zending

Herinnert u zich Khaa… Herinnert u zich Khaa, die met een mes aan het zwaaien was toen we hem voor het eerst ontmoetten? Zijn gezin vertelde ons dat hij altijd dronken was en geen verantwoordelijkheid nam om voor hen te zorgen.We kwamen in zijn dorp, omdat Koon (de ex drugsdealer die in Jezus ging geloven) graag wilde dat Khaa het evangelie ook zou horen. We deelden het evangelie met het hele gezin.Ze geloofden, en

Lees verder »

Verslag: Groeien en Bloeien

GROEIEN EN BLOEIEN 6 februariWat een Feestje, met een hoofdletter, was de avond georganiseerd door een GGG!Met zoveel zusters en een man, een avond vol lofzang, bemoedigende woorden en een mooi werkstuk mee naar huis.Koffie, verzorgt door onze Marion, met zelfgebakken koek om warm te draaien voor het zingen van mooie liederen, perfect uitgezocht op het thema, ter ere van onze God. En dankzij onze Jaap was de begeleiding via de beamer een extraatje

Lees verder »

Jeugddienst

Jeugddienst met thema: ”Muren om je hart. Breek ze af!”Muren. Ze zijn er nog steeds. Letterlijke muren. Zoals die dwars door Israël, tussen Joden en Palestijnen.Muren. Trump wil een miljarden kostende muur bouwen aan de grens met Mexico, om zo mensen buiten te houden. Het is (helaas) niet de enige plek in de wereld waar dit gebeurt…Maar muren kunnen ook minder letterlijk zijn. Muren die mensen tussen elkaar hebben opgetrokken. In een relatie, in

Lees verder »

Aktie Kerkbalans

Na (her)telling en verdere verwerking van de toezeggingen en bijdragen voor de Aktie Kerkbalans 2024 (AKB) is de stand van zaken op dit moment (8 februari) als volgt:· Er zijn 577 enveloppen (= eenheden = leden van 21 jaar en ouder, waarbij een echtpaar als één eenheid telt) bezorgd.· 92 eenheden zijn niet bezocht, omdat zij in 2022 (voor minimaal 5 jaar) een “overeenkomst persoonlijke gift) hebben getekend.· Van de wel weggebrachte en weer

Lees verder »

Israëlavond

Uitnodiging Israëlavond 29 februari 2024Hebt u, heb jij het al in je agenda gezet?Op donderdagavond 29 februari is er een avond over Israël en de huidige situatie in het Midden-Oosten in een kerkzaal van de Hervormde Gemeente Valkenburg.Dhr. Jan Wesseling zal ons vanuit zijn grondige kennis van de Hebreeuwse taal meenemen in een boeiend betoog over Israël. Hij zal dit doen op geheel eigen verrassende en leerzame wijze. Ook is er ruimte voor vragen

Lees verder »

Diaconale zondag

Diaconale zondag 3 maart – Maak kennis met Pastoraal-diaconaal centrum De Herberg in Overbeek De jaarlijkse diaconale zondag komt al snel in zicht. Zondag 3 maart hopen we in de ochtenddienst stil te staan bij het werk van de diaconie.De voorganger is ds Eisinga, een nieuw gezicht voor ons als gemeente. Het pastoraal-diaconaal centrum de Herberg uit Oosterbeek zal vertegenwoordigd zijn in de dienst. Laat u verrassen!!Diaconie is eigenlijk een taak van heel de

Lees verder »

Bevestigingsdienst

Tijdens de dienst van 25 februari waarin ds. de Groot uit Katwijk zal voorgaan, zullen de volgende ambtsdragers (her)bevestigd worden: De volgende ambtsdragers zijn benoemd voor een volgende periode:· Marijke Bor-Buringa , diaken· Marnix Boers, ouderling-kerkrentmeester· Maartje de Mooij-Doldersum, ouderling· Nico Messemaker, ouderlingPieter Slootweg zal worden herbevestigd in het ambt van ouderling.Arjan Glasbergen zal worden bevestigd in het ambt van diaken.Martin Binnendijk zal worden bevestigd als bezoekbroeder.Dina van der Marel-Hogewoning zal worden bevestigd als

Lees verder »

Doelgroepers 55-75

Achter de schermen wordt hard gedacht hoe we de antwoorden/reacties die we hebben ontvangen op de enquête van najaar 2023 in praktijk gaan uitvoeren.Een email is inmiddels naar alle invullers gegaan om hierover van gedachten te wisselen.Een opstart van de groepen zoals: groot huisbezoek, wandelgroep, bijbel-en/of bidden groep, eetgroep en noem maar op gaan we als ouderlingen en bezoekbroeder-zuster op korte termijn bespreken.Dankbaar zijn we dat Aline een Bijbel-leesgroep wil gaan leiden, een dag/datum

Lees verder »

40 dagen tijd

Deze week zal de 40 dagentijd beginnen. Voor sommige misschien weinig of nietszeggend. Maar als Christen weten we dat dit een bezinningstijd is. Een pas op de plaats. Elke dag even stilstaan bij wat er met Jezus gebeurd is op weg naar Pasen. Dat Jezus voor ons is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar ook weer opgestaan uit de dood en een nieuw leven geeft voor een ieder die in Hem gelooft.Maar hebben we daar

Lees verder »

Verslag Gezinsdienst

Terugblik op de gezinsdienst van 11 februariWat was het fijn om weer eens in een afgeladen kerk te zitten. Vol met kinderen, ouderen, jongeren en alles ertussenin. Samen meezingen met kinderkoor Friends onder leiding van Marrianne van der Plas. Bekende en minder bekende liederen werden uit volle borst meegezongen. Dominee Gert Binnendijk leidde samen met Friends en de groep ‘Samen Jong’ ons door de dienst. Hij gebruikte de teksten uit het Marcus-Evangelie om ons

Lees verder »
Scroll naar boven