Het kerkblad, de website……hoe kunnen we dat beter doen?

In het beleidsplan 2023-2027 zijn vele uitdagingen beschreven voor het invullen van de manier waarop wij gemeente willen zijn. Eén daarvan is de informatievoorziening. Het beleidsplan formuleert dit als volgt:

Informatievoorziening Bij het vergroten van de betrokkenheid van onze gemeenteleden kunnen we onder andere kijken naar de informatievoorziening binnen onze gemeente; de manieren waarop we elkaar informeren over het reilen en zeilen binnen onze gemeente. Het onderzoek laat zien dat de meningen over onze huidige informatievoorziening verdeeld zijn. Naast een groep die positief is over de huidige informatievoorziening, is er ook een groep die kritisch is. Het gaat daarbij om de website en het blad van onze gemeente (Kerkewerk) en het achterwege blijven van de toepassing van sociale media. De uitdaging is om de informatievoorziening, de communicatiemiddelen en de inhoud ervan, beter te laten aansluiten bij de behoeften binnen onze gemeente.

Voor de communicatie gebruiken we nu het kerkblad Kerkewerk, de website, de Compass-app en de wekelijkse afkondigingen. Soms wil er wel eens een berichtje op facebook verschijnen.

Er is geen heldere visie op de inzet van deze middelen. Het gaat zoals het gaat. Ons als redactie van Kerkewerk is gevraagd om hier een visie op te ontwikkelen: wat is de functie van de verschillende middelen, zoals o.a. het kerkblad en hoe laten we deze aansluiten bij de behoefte?.

Belangrijke vragen zijn:

  • Sluit het aanbod aan bij de behoefte van de gemeente.
  • Sluit het aanbod aan bij de behoefte van de kerkenraad om de gemeente bij het reilen en zeilen van de kerk te betrekken?

Wil je samen gemeente-zijn, dan zullen we de communicatie ook samen vorm moeten geven. Het is de taak van de redactie van Kerkewerk om dit alles bij elkaar te brengen en met een plan te komen dat voldoet aan ieders verwachtingen.

Dit geldt uiteraard ook voor de samenwerking met de Gereformeerde Kerk. Het Kerkewerk van beide kerken. Over een andere aanpak van het kerkblad zullen we dan ook samen moeten praten en besluiten moeten nemen.

Als redactie willen we begin volgend jaar met deze opdracht aan de slag gaan. Daar hebben we mensen bij nodig uit de gemeente. Niet alleen mensen met ideeën, maar ook mensen die mee willen denken hoe we ideeën en wensen kunnen vertalen naar een goede aanpak. Ben jij zo iemand? Neem contact met ons op! We vinden het leuk om deze klus samen met gemeenteleden op te pakken en er iets moois van de maken.

In de tussentijd proberen wij al verbeterslagen te maken met de opzet van het huidige kerkblad. Er ligt veel informatie voor het oprapen. Dat willen we graag bij de gemeente brengen. We willen een kerkblad maken dat elke twee weken interessant is om te lezen en waar je iets leest over wat er allemaal gebeurt in de gemeente. En dat is echt heel veel! We willen ook een kerkblad brengen waar je troost en bemoediging vindt, waar Gods Woord centraal staat als houvast in ons leven. Daar mag je iets van terugzien in het kerkblad.

Dit onderwerp zal de komende maanden vaker aan de orde komen in ons kerkblad. Wij hopen dat jullie ook bij dit thema met ons samen gemeente willen zijn. Laat gerust iets van je horen!

De redactie,

Hans van der Does

Sophia den Heijer.

Scroll naar boven