Eerdere livestream-uitzendingen
zie ook kerkdienstgemist.nl

Liturgie ochtenddienst 1 oktober

Liturgie avonddienst 1 oktober 

 
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven aan wie in Hem gelooft.
Klik Hier

Verkiezingen ambtsdragers 29 oktober

  Verkiezing van ambtsdragers; uitnodiging tot het doen van aanbevelingen Zondag 29 oktober houden we de tweejaarlijkse verkiezingen van ambtsdragers voor de kerkenraad. Er zijn 7 vacatures te vervullen (1 diaken, 1 jeugdouderling en 5 ouderlingen). Er waren nog vacatures voor ouderling vacant die bij de vorige verkiezingen niet zijn ingevuld. Inmiddels is de vacature

Lees verder »

Uitnodiging gastenmiddag 11 oktober

UITNODIGING  GASTENMIDDAG Lieve zusters en broeders, Het belooft een mooie middag te worden op woensdag 11 oktober. De dames van de HVD en de Diaconie nodigen alle belangstellenden  hiermee van harte uit. De ouderen vanaf 75 jaar ontvangen hiervoor ook een persoonlijke uitnodiging. Het thema van de middag is:  “De Bruidegom en Zijn Bruid” Op

Lees verder »

Laat de kinderen tot Mij komen.

Misschien heb je ze wel zien hangen, de ‘save the date’-posters in de kerk. Woensdagavond 25 oktober en woensdagavond 22 november willen we als Ouders in Geloof bij elkaar komen. Op de eerste avond zal Arie Klok komen spreken, een jongerenwerker uit Katwijk. Het wordt een interactieve avond rondom het thema ‘Laat de kinderen tot

Lees verder »
4 oktober 2023 in het Trefpunt

Nieuwe kerkelijk werkers welkom

We zijn blij dat we vanaf september Gert Binnendijk en Aline Oudwater-Vis mogen verwelkomen als opvolgers van Rick. Gert was in het verleden consulent van de beroepingscommissie en zal vanaf  half september bij  onze gemeente het crisispastoraat gaan verzorgen. Hij zal dat 8 uur per week doen in combinatie met zijn werk als geestelijk verzorger

Lees verder »
qrcode
Scan de QR-code met je smartphone en download de Compass-app.
Erediensten

Zorgbus

In de hal van de kerk is de zorgbus bevestigd. Wij hopen van harte dat u gebruik zult maken van de zorgbus. U kunt daar een briefje in kwijt, waarin u voor uzelf of een ander kunt laten weten dat er zorg is om uzelf of de ander. Via de hier geplaatste QR-code kunt u

Lees verder »

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar boven