Eerdere livestream-uitzendingen
zie ook kerkdienstgemist.nl

Liturgie eredienst  3 maart vm

Liturgie eredienst 3 maart nm

 

Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Jes. 53:5
_74A9893
Arjan Glasbergen (diaken), Pieter Slootweg (ouderling), Martin Binnendijk (bezoekbroeder) en Dina van der Marel-Hogewoning (bezoekzuster) , bevestigd op 25 februari

Donkey mobile kerk-app nu ook op uw computer en laptop.

Hij is beschikbaar: Donkey Mobile Web! Daarmee kunt u ook in uw eigen kerkapp vanaf iedere computer of laptop. Een compleet nieuw kanaal waarmee we de app nog toegankelijker maken. Voor predikanten die graag teksten willen kopiëren en plakken, voor mensen zonder smartphone, voor mensen die graag een groot scherm willen en ga zo maar

Lees verder »

Dovendiensten

Er is een nieuw rooster voor de dovendiensten. Dit rooster is hier te downloaden, maar je kunt ook kijken op de website van de Dovenkerk in Katwijk

6 maart 2024 in de Hervormde kerk

Israël-avond met Jan Wesseling op 29 februari Van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn in de Hervormde Kerk van Valkenburg. Aanvang 20.00 uur. Zaal open kwart voor 8.   Wat zegt de Bijbel? Dhr. Jan Wesseling neemt ons op zijn geheel eigen verrassende en leerzame wijze mee in Bijbelse lijnen hierover. In het Eerste Testament

Lees verder »

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar boven