Eerdere livestream-uitzendingen
zie ook kerkdienstgemist.nl

Liturgie eredienst  16 juni vm

Liturgie eredienst 16 juni nm

 

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.
 
Romeinen 8:14-15
jeugddienst1

Kennismakingsavond met ds. R. Eisinga op 5 juni

Tijdens de gemeenteavond van 21 mei jl. heeft de gemeente zich unaniem positief uitgesproken voor het beroepen van ds. R. Eisinga. Het was een goede avond waarin veel onderwerpen de revue zijn gepasseerd. De sfeer was open en gemoedelijk en er werd goed naar elkaar geluisterd. Het enthousiasme van de leden van de beroepingscommissie was

Lees verder »

Beroepingsnieuws !

Dominee Eisinga heeft ons laten weten het beroep dat wij hebben uitgebracht aan te nemen. De kerkenraad is erg blij met deze uitkomst en onze dankbaarheid naar God is dan ook groot. Veel werk is verzet door de beroepingscommissie in dit proces. Heel veel dank daarvoor!De datum van de bevestigingsdienst is nog niet vastgesteld. Meer

Lees verder »

Donkey mobile kerk-app nu ook op uw computer en laptop.

Hij is beschikbaar: Donkey Mobile Web! Daarmee kunt u ook in uw eigen kerkapp vanaf iedere computer of laptop. Een compleet nieuw kanaal waarmee we de app nog toegankelijker maken. Voor predikanten die graag teksten willen kopiëren en plakken, voor mensen zonder smartphone, voor mensen die graag een groot scherm willen en ga zo maar

Lees verder »

Dovendiensten

Er is een nieuw rooster voor de dovendiensten. Dit rooster is hier te downloaden, maar je kunt ook kijken op de website van de Dovenkerk in Katwijk

3 juli 2024 in het Trefpunt

Bouwer?

Ja daar hoor je bij als je grofweg tussen de 35 en 55 jaar oud bent.Doorgaans krijgen je relaties, je woonplaats en je werk na verloop van een paar jaar meer vastigheid. Je hebt je voor langere tijd ergens gesetteld en misschien ben je ook getrouwd en een gezin aan het vormen. Door de energie en dromen die bij je horen, ben je een echte bouwer. Om ons pastoraat vorm te kunnen geven vragen wij jullie een enquête in te vullen. Je bereikt deze door de qr-code te scannen of door op de link te klikken: https://forms.gle/dy46HSjgsM9SD43B8 We hopen op veel antwoorden! Martin van Delft en Nico Messemaker

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar boven