Eerdere livestream-uitzendingen
zie ook kerkdienstgemist.nl

Liturgie eredienst 3 december vm

Liturgie eredienst 3 december nm

We noemen je naam
om wie je bent.
Door God geliefd,
gewijd in Christus Naam.
Gewijd, gezaaid om op te staan.

 

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 26 november is het weer de Laatste Zondag van het Kerkelijke Jaar. De zondag waarop wij traditiegetrouw de gestorvenen gedenken. Nog eenmaal klinken de namen van hen die van ons zijn heengegaan in de ochtenddienst. Voor de nabestaanden is dit natuurlijk niet de laatste keer waarop zij hun overledenen gedenken. Zolang wij leven zullen

Lees verder »
Agenda deze week

Diaconie – Adventsmiddag ‘Dicht bij het Licht’ 7 december

U wordt van harte uitgenodigd op donderdag 7 december om 15.00 uur in de kerkzaal van de Hervormde Kerk. Het belooft een hele mooie middag te worden, rond om het thema ‘Dicht bij het Licht’ met tussendoor gezellige kerstversnaperingen.                                                        Vanaf kwart voor drie staat de koffie klaar, en rond vijf uur hopen we af te

Lees verder »
6 december 2023 in de kerkzaam van de Hervormde kerk
Erediensten

Wie zijn  wij!

De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De modaliteit vane gemeente is confessioneel.  Wij houden ons in liturgie en leer aan de geloofsbelijdenis, die door de Heilige Geest aan de Kerk der eeuwen is toevertrouwd. Deze binding aan de belijdenis laat ruimte voor verschillen in de persoonlijke geloofsbeleving.
In de gemeente wordt een actuele bijbelse prediking in overeenstemming met de belijdenisgeschriften en een duidelijke toespitsing op de persoonlijke beleving daarvan centraal gesteld. Met een bijbelse prediking wordt bedoeld een verkondiging waarin zonde en verzoening, schuldvergeving en Jezus Christus als enige weg om genade te ontvangen aangewezen worden. De navolging van Christus omvat een missionaire en diaconale roeping in de wereld, voor de gemeente als geheel en ieder lid afzonderlijk.

 

Scroll naar boven