Historie kerkgebouw

Omstreeks het jaar 835 werd in Valkenburg, op de plek van de huidige kerk, een kapel
gebouwd voor de christelijke gemeenschap in en rond Valkenburg. Deze kerk was 30 m. lang en bijna 12 m. breed. De ruimte werd door pilaren in drieën gedeeld: een middenschip en twee zijbeuken. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd dit godshuis volledig verwoest, maar in 1493 herbouwd. Het gebouw heeft 350 jaar in het dorp gestaan.

Het was Johannes Calvijn die in 1534 overging tot de reformatie. Calvijn brak radicaal met de Rooms Katholieke kerk. Het kerkgebouw dient de grootst mogelijke soberheid te hebben. Het was de vraag of er in de periode van de ‘’Nije’’ leer nog wel in Valkenburg gekerkt werd. De kerk was door de 80-jarige oorlog zwaar beschadigd en werd pas in 1617 volledig hersteld. Rond 1800 raakte de kerk in verval omdat er geen geld was om het te onderhouden.

In 1844 werd een geheel nieuwe kerk gebouwd op de restanten van de oude fundering. Het gebouw kostte fl. 6.500,=. Het torentje was van hout en was vooral in de jaren ‘20 een voorwerp van Rijnsburgse spot. Het was namelijk zo dat bij het luiden van de klok, het torentje bijna dezelfde beweging maakte. In 1929 werd de toren vervangen door een prachtige slanke toren.

Tijdens de oorlogshandelingen in mei 1940 werd de kerk opnieuw verwoest. Een noodkerk werd op 21 juli ‘40 in gebruik genomen die bijna 10 jaar dienst deed. Voor het huidige kerkgebouw is op 24 januari 1949 de eerste steen gelegd en op 14 februari 1950 werd dit nieuwe bedehuis in gebruik genomen. In 1999 is door de burgerlijke gemeente Valkenburg de toren naast de kerk op de oorspronkelijke fundamenten herbouwd. Later zijn er nog enkele zalen door zelfwerkzaamheid aangebouwd ten behoeve van o.a. vergaderingen, catechisaties, zondagsschool, clubs en bijeenkomsten door verenigingen,
etc. Naast de kerk ligt een militaire erebegraafplaats voor de slachtoffers van de tweede
wereldoorlog.

Voor de Hervormde gemeente Valkenburg rekenen wij vanaf 22 maart 1592 met een zelfstandige gemeente als onderdeel van de vaderlandse kerk.

Op de foto van het bord dat achter in de kerk te zien is, zijn de namen vermeld van de predikanten die in de Hervormde gemeente van Valkenburg aan den Rijn het ambt van
dienaar van het Woord hebben vervuld (zie figuur 1).

 

Kerkzegel

Het kerkzegel is in 1985 ontworpen door de heer J.A. Troost, in die tijd onderwijzer van de Christelijke Basisschool “De Burcht”. Het ontwerp is in de kerkenraadsvergadering van 12 december 1985 aanvaard.

De dorpsgeschiedenis wordt aangeduid door de burcht en de rivier links en rechts. Links onder in het veld is een Bijbel afgebeeld met de tekst: Psalm 18:3 (“O Here mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht”).

Op de overige drie vlakken zijn motieven uit de heraldiek verwerkt. Linksboven het jeruzalemkruis, rechtsboven de avondmaalsbeker en de regenboog als verbondsteken. Rechtsonder een aanduiding van de goddelijke Drie-eenheid.

Scroll naar boven