Contact

Postadres: Castellumplein 1 2235CN
Telefoon: 071-4015514

K.v.K. nummer  76369536

 • Algemeen postadres: scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl
 • Voorzitter van de kerkenraad: Constantijn Heemskerk:
  constantijnheemskerk@hotmail.com
 • Scriba van de kerkenraad: Sophia den Heijer-Vierbergen: 
  scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl
 • Predikant: vacant
 • Kerkelijk werker: Aline Oudwater-Vis:
  Tel. 06 24427323 Email: alinevandermarel@hotmail.com
 • Crisispastoraat: Gert Binnendijk,  telefoon: 06-13676727
  email: gert.binnendijk@gmail.com
  en Anja van der Wel email: amvdwel@ziggo.nl tel. 06 38901200
 • College van Kerkrentmeesters:rentmeesterhgv@gmail.com
 • Diaconie: diakonie@hervormdegemeentevalkenburg.nl
 • De administrateur: Aad Gravekamp: a.gravekamp@kpnmail.nl
 • Coördinator kosterwerk: Ton Baris: kosterhgvb@gmail.com
  Mobiele nummer 06 51 69 91 41
 • Beheerder van deze website: Hans van der Does: johvddoes@gmail.com
Scroll naar boven