Wie is mijn ouderling?

Wie is mijn ouderling?  Wijziging in het pastoraat 

Het is belangrijk dat u en jij weet dat er een pastorale ouderling is bij wie je terecht kunt met vragen, met behoefte aan gebed of andere vormen van geestelijke steun. En natuurlijk ook dat je weet wíe dat dan is. Ook wil je weten welke ouderling je kunt benaderen als je zorgen hebt om die of gene in het dorp. Decennia lang is dat georganiseerd via de straat waarin je woont. Elke ouderling had een bosje straten onder zijn hoede: de pastorale wijken. Binnenkort gaat dat veranderen.  

Het consistorie (college van ouderlingen en bezoekbroeders en -zusters) heeft zich afgelopen jaar gebogen over de vraag hoe de pastorale zorg in de gemeente voor de toekomst het beste kan worden georganiseerd. Steeds minder mensen staan open voor een huisbezoek en het wordt steeds moeilijker om met elkaar de hele gemeente in het oog te houden. Daarvoor zijn onze levens te druk geworden en er zijn simpelweg onvoldoende ouderlingen om vaak genoeg bij iedereen aan te kunnen kloppen. Het moet dus anders. 

Nadat we ons licht hebben opgestoken in de literatuur en bij andere gemeenten, is besloten om de wijkindeling los te laten en over te gaan op een indeling naar leeftijd. In vaktermen heet dat ´doelgroepenpastoraat’. Dit is overigens niet helemaal nieuw, want voor de gemeenteleden tot ca. 23 jaar en vanaf 75 jaar werken we al heel lang met doelgroepen naar leeftijd.  

Je kunt natuurlijk op verschillende manieren nadenken over leeftijdsgroepen. Maar op grond van ontwikkelingspsychologische inzichten en ervaringen uit andere gemeenten is gekozen voor de volgende indeling:  

De leeftijd van de kinderen tot 12 jaar en de schooljeugd spreekt min of meer voor zich. Die indeling hanteren we nu ook al. Lastiger wordt het rond 16/17 jaar. Dat is de leeftijd waarop de één examen doet en gaat werken/leren en de ander nog één of twee jaar moet voordat de middelbare school verlaten wordt. We volgen daarom de ontwikkelingspsychologie die spreekt van jongvolwassenen (adolescenten). Je hebt behoefte aan zelfstandigheid en vrijheid, maar bent nog niet helemaal los van de zorg van je ouders.  

Op enig moment breekt de fase aan van je eerste echte baan, uit huis gaan en misschien ook een relatie voor je leven. Je bent duidelijk geen student meer en staat op eigen benen, maar je bent ook niet echt gesetteld. Dan ‘val je’ in de groep starters.  

Doorgaans krijgen je relaties, je woonplaats en je werk na verloop van een paar jaar meer vastigheid. Je hebt je voor langere tijd ergens gesetteld en misschien ben je ook getrouwd en een gezin aan het vormen. Door de energie en dromen die bij je horen, ben je een echte bouwer.  

Dragers zijn tussen de 55 en 75 jaar. Gemiddeld genomen ben je mentaal, geestelijk en wellicht ook financieel in staat om een dragende rol te spelen in de (geloofs)gemeenschap.  

Over het algemeen kijk je als 75-plusser anders naar het leven dan toen je 25 was. Je ziet scherper wat er werkelijk toe doet in het leven. Wijzen weten die levenswijsheid te delen met jongere generaties. Vaak worden mensen in deze leeftijdsgroep ‘ouderen’ genoemd en dikwijls voelt men zich van lieverlee overbodig worden. In de christelijke gemeente mogen we hen echter zien als broeders en zusters met gerijpt geloof en/of volharding. 

Nu we de wijkindeling loslaten, is dit de nieuwe indeling: 

  • Kinderen, Schooljeugd en Jongvolwassenen: Ester Jansen van Rosendaal 
  • Starters: Floor van Duijn 
  • Bouwers: Nico Messemaker en Martin van Delft 
  • Dragers: Maarten van der Meij en Maartje de Mooij 
  • Wijzen: Adri Imthorn 

In geval van een crisissituatie kunt u of jij contact opnemen met Anja van der Wel of Gert Binnendijk. 

Het zal best even wennen zijn aan deze nieuwe indeling, maar dat komt na verloop van tijd vast goed. Het is dan ook geen ramp als u per abuis de verkeerde ouderling belt. Samen komen we er wel. 

 

Scroll naar boven