Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

Jeugdtrends 2024

Jongeren willen wortelen in tijden van chaos Jongeren verlangen massaal naar een partner, kinderen en een goede baan. Dat blijkt uit de jeugdtrends die zes organisaties vandaag publiceerden. Verder valt op dat vrienden heel belangrijk zijn voor het geloofsleven en de meeste jongeren zich niet veel zorgen maken. Jeugdtrends De jeugdtrends zijn opgesteld door de HGJB, Kerkpunt (NGK en deel CGK-gemeenten), MissieNederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptisten- & Cama-gemeenten en

Lees verder »

Een gouden ketting 4

De verheerlijking C. Vermeulen In vijf grote woorden onthult de apostel Paulus het wezen van ons geloof. Als vijf schakels van een gouden ketting verbinden zij ons leven met God. Deze vijf woorden vertellen van de rijkdom die ons onverdiend is geschonken. Wij dragen ze met ons mee zoals een vrouw een kostbare ketting draagt. U vindt ze in Romeinen 8:29,30: Wij zijn TEVOREN GEKEND, TEVOREN BESTEMD om bij Christus te horen, GEROEPEN, GERECHTVAARDIGD

Lees verder »

Bericht vanuit de kerkenraad

Beroepingswerk Wat is er veel gebeurd sinds het vorige kerkewerk. U heeft vast wel meegekregen dat de kerkenraad de voordracht van de beroepingscommissie wil overnemen. Tijdens de gemeenteavond op 21 april hebben de aanwezige gemeenteleden unaniem gestemd om hem te beroepen. Na een bezwaartermijn van 5 dagen is de beroepsbrief afgelopen dinsdag 28 mei bij hem thuis bezorgd. De dominee heeft 3 weken de tijd om zich te beraden op zijn beslissing. Op het

Lees verder »

SAMEN DIENEN

Zomaar een woord, of niet? Samen Eten, Samen wandelen, Samen Bijbel Lezen, Samen Gemeente zijn, Samen Geloven! SAMEN; het motto van de groep “Dragers”. Tenminste dat hopen wij, daar bidden wij voor. Vanmorgen, zaterdag 1 juni, een wandeling gemaakt in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Regen, wind en rust, wat een combinatie. Genieten van Gods schepping SAMEN met broeders en een zuster. SAMEN komen op woensdag 5 juni (is al geweest ten tijde van deze uitgave)

Lees verder »

Een nieuwe stap en een stapje terug

Zondag 9 juni wordt een Samen Geloven dienst die in het teken staat van afscheid nemen, loslaten, een nieuwe stap zetten en ook even tijd om tot rust te komen voor de mensen in de kerk. Een aantal kinderen, of moet ik zeggen jongeren, zal afscheid nemen van de kinderdienst. Vanaf hun vierde jaar komen zij, soms elke week, soms wat minder regelmatig naar de kinderdienst om daar te horen over het Evangelie. Ze

Lees verder »

Orgelwerk

Werkzaamheden aan het orgelIn het vorige stukje is aangekondigd dat in de week na Pinksteren werkzaamheden aan het orgel zouden worden verricht. De planning is helaas bijgesteld en zoals het er nu uitziet zal dit gebeuren op 17 juni.

Lees verder »

Een gouden ketting 3

De vierde schakel: GERECHTVAARDIGD C. Vermeulen Met het beeld van een gouden ketting met vijf schakels onthult de apostel het diepste van ons christenzijn. De schakels zijn voorkennis, voorbestemming, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking (Romeinen 8:29,30) en die ketting reikt van eeuwigheid tot eeuwigheid, van de eeuwige raad tot het eeuwige rijk, zou prof. Van Ruler zeggen. Wij zijn begonnen met de schakel van de roeping. Dat is wel de derde schakel, maar die verbindt

Lees verder »

Samen Wandelen

Naast Samen Geloven, kennen we ook andere activiteiten, zoals Samen Wandelen, Samen Varen, Samen Fietsen en Samen Eten. Dit zijn verschillende initiatieven die zijn genomen vanuit de gedachte dat je niet alleen samen gemeente bent op zondagochtend om 10 uur. Informatie over deze activiteiten is te vinden in de Compass-app bij de betreffende groepen. Samen gemeente zijn kan ook betekenen dat je als gemeenteleden met elkaar sportieve of recreatieve activiteiten organiseert, omdat je het

Lees verder »

Nieuws van Ewout en Gerjo

Rond Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest, die kracht geeft en ons als christenen op weg stuurt om te vertellen wat we gehoord en gezien hebben van Jezus. De Heilige Geest spreekt alle talen, en zodoende komen er ook in Thailand discipelen die in gehoorzaamheid aan Jezus willen leven. Een aantal maanden geleden was Koon nog drugs aan het dealen in zijn dorpje. Maar God had een ander plan voor

Lees verder »

De Gouden Ketting (2)

Een gouden ketting II C. Vermeulen Met vijf grote woorden geeft Paulus antwoord op de vraag of ons geloof wel echt is en of wij zullen volharden tot het einde en zalig worden. U vindt ze in Romeinen 8:29,30: Wij zijn TEVOREN GEKEND, TEVOREN BESTEMD, GEROEPEN, GERECHTVAARDIGD, VERHEERLIJKT. Het zijn vijf schakels die ons vastklinken aan het eeuwige leven van God. In het vorige nummer van Kerkewerk zijn we begonnen bij de derde schakel

Lees verder »
Scroll naar boven