Nieuws

Hieronder worden de nieuwsberichten weergeven. De meest recente berichten staat bovenaan in de lijst. Voor een volledige weergave van het bericht, is het nodig om op de koptekst te klikken. 

Bericht van de Diaconie

Ook voor het officiële startweekend wordt er in de kerk alweer druk gewerkt aan het nieuwe seizoen.  Uw diakenen zijn weer bezig om op verschillende manieren uiting te geven aan de opdracht om te voorzien in de noden van anderen, waar mogelijk. We doen dit natuurlijk voor de mensen binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten proberen we, in samenwerking met andere diaconieën, aanwezig te zijn in ons dorp. Op zondag 8 oktober hopen we

Lees verder »

Bericht uit de Consistorie

Maarten van der Meij en Maartje de Mooij zijn doelgroepouderlingen van de groep ‘dragers’. Dit is de leeftijdsgroep van mensen tussen 55-75 jaar. Deze gemeenteleden hebben als het goed is deze week een enquête in de bus gekregen. De antwoorden op deze enquête kunnen de ouderlingen helpen om meer inzicht te krijgen in wat ze voor u kunnen betekenen. We vragen dan ook of u deze vragenlijst zorgvuldig wilt invullen. Het is geen lange

Lees verder »

Verkiezingen ambtsdragers 29 oktober

  Verkiezing van ambtsdragers; uitnodiging tot het doen van aanbevelingen Zondag 29 oktober houden we de tweejaarlijkse verkiezingen van ambtsdragers voor de kerkenraad. Er zijn 7 vacatures te vervullen (1 diaken, 1 jeugdouderling en 5 ouderlingen). Er waren nog vacatures voor ouderling vacant die bij de vorige verkiezingen niet zijn ingevuld. Inmiddels is de vacature van scriba ingevuld. Ook de vacature van ouderling-kerkrentmeester is inmiddels ingevuld. Dit maakt totaal vacant: 1 diaken 5 ouderlingen

Lees verder »

Zonnepanelen/Obligaties

Zoals u allen ongetwijfeld weet is het College van Kerkrentmeesters al geruime tijd bezig met verduurzaming van het kerkgebouw. Zo is inmiddels aan één zijde van de kerk het glas-in-lood vervangen door nieuw glas-in-lood en dubbelglas. Komende maanden is de andere zijde aan de beurt. Ook wordt al lang gesproken over zonnepanelen op het dak van de kerk c.q. bijgebouwen. Omdat de kerk is aangewezen als monument was dit niet zo maar een vanzelfsprekendheid.

Lees verder »

Kennismaking Kees Guijt jeugdwerker

Ik ben Kees Guijt, 26 jaar oud en een echte Katwijker. Omdat ik uit een naburig dorp kom, is Valkenburg mij helemaal niet vreemd. Sterker nog, elke vrijdagavond ben ik tijdens een potje zaalvoetbal te bewonderen in het Dorpshuis. Hoewel bewonderen… ik heb al vijf jaar geen man meer gepasseerd en het aantal eigen doelpunten loopt inmiddels hoger op dan het gescoorde aantal doelpunten. Wat ik wel weet is dat ik binnenkort mijn debuut

Lees verder »

Uitnodiging gastenmiddag 11 oktober

UITNODIGING  GASTENMIDDAG Lieve zusters en broeders, Het belooft een mooie middag te worden op woensdag 11 oktober. De dames van de HVD en de Diaconie nodigen alle belangstellenden  hiermee van harte uit. De ouderen vanaf 75 jaar ontvangen hiervoor ook een persoonlijke uitnodiging. Het thema van de middag is:  “De Bruidegom en Zijn Bruid” Op deze middag is Joke v.d. Meij ,christelijke spreekster en schrijfster bij ons te gast . Zij zal meer vertellen

Lees verder »

LIEFDE IS…………

Als er één ding is waar een mens naar verlangt, is het wel om geliefd te zijn en liefde te ontvangen. Sterker nog, wetenschappers hebben ontdekt dat een mens zonder liefde, zonder geliefd te zijn door iemand, ziek wordt en sterft. Over liefde wordt veel gesproken, gezongen, geschreven. Wat het precies inhoudt…..daar wordt verschillend over gedacht. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw ontstonden er cartoons met het thema: Liefde is……en

Lees verder »

RONDOM HET WOORD

Wat was het een bijzondere dienst afgelopen zondag. Een dienst waarin Rick van Elk afscheid nam als kerkelijk werker van onze gemeente en waarin we een Kerk- en Schooldienst mochten vieren met de kinderen van basisschool CBS de Bucht tegelijk met de zustergemeenten uit Valkenburg. Het thema was “Bij mij thuis” en door middel van de gelijkenis van de ‘verloren zoon’ uit het Lucas-Evangelie werden ook wij uitgenodigd bij de Vader thuis. In tegenstelling

Lees verder »

Omgaan met verlies

Hoe ga je om met verlies als je iemand moet missen: een partner, een kind, een ouder of een vriend, door overlijden of door een scheiding? Dat kan nog maar kortgeleden zijn of wat langer terug. Wij zouden graag luisteren naar jouw verhaal van verdriet, pijn, onbegrip, boosheid of eenzaamheid. Horen van jou hoe je je weg vindt zonder de belangrijke ander. Hoe je leert leven met het gemis.  Het kan moeilijk zijn om

Lees verder »

Vacatures

Er zijn meerdere openstaande vacatures binnen de gemeente. Heeft u/jij vragen, neem contact op met de scriba voor meer informatie. U bent allemaal nodig. Vacature redactie kerkewerk en communicatie Vorig kerkewerk werd u al geattendeerd op die van redacteur van kerkewerk/communicatie die per 1 september vacant komt. Vacature coördinator GGG Ook zijn we op zoek naar iemand die het kringwerk van de groeigroepen wil coördineren. Er zijn meerdere groepen die regelmatig bij elkaar komen.

Lees verder »
Scroll naar boven