Bericht uit de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

We zijn ontzettend blij dat dominee Eisinga het beroep heeft aangenomen.

Dit betekent dat we vanaf nu vooruit kunnen kijken. We zullen samen met hem afspraken gaan maken en

afstemmen welke diensten hij zal overnemen in 2024 en 2025.

Hij zal wegwijs gemaakt moeten worden in onze gemeente, zowel de kerkelijke als de burgerlijke.

Ook zal de pastorie een opfrisbeurt krijgen voordat ds Eisinga deze kan gaan betrekken.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de bevestiging en intrede van ds. Eisinga plaatsvinden DV op zondag 13 oktober 2024 om 10.00 uur in onze kerk.

  1. Gert Binnendijk zal dan voorgaan in de dienst. Noteer deze alvast in uw agenda.

Dit alles kan alleen plaatsvinden als er approbatie is verleend door het breed moderamen van de classicale vergadering.

Deze approbatie is afgelopen week verleend. Dit betekent dat de bevestiging plaats kan vinden.

Approbatie wordt in de kerkorde genoemd in ordinantie 3 artikel 5 lid 6:

De bevestiging vindt plaats nadat approbatie is verleend door het breed moderamen van de classicale vergadering van de classis waartoe de gemeente waaraan de predikant verbonden zal worden, behoort. Deze approbatie geschiedt wanneer is voldaan aan het in de orde van de kerk terzake van het beroepen en de bevestiging van een predikant bepaalde.

 

Scroll naar boven