Bericht namens de kerkenraad

Afgelopen zondag mochten we tijdens de ochtenddienst Sophia den Heijer en Stefan van Mourik bevestigen in het ambt. Sophia als ouderling- scriba en Stefan als ouderling-kerkrentmeester. We zijn heel blij dat Sophia en Stefan hebben besloten dat zij op deze manier een bijdrage willen leveren aan het werk in Gods wijngaard. We hopen hen de komende periode zo goed mogelijk in te werken en we doen daarbij ook een beroep op u. Laten we als gemeente om hen heen staan en hen helpen waar nodig en mogelijk. Met de bevestiging van in het ambt heeft Sophia de rol van ouderling-scriba overgenomen van Anja. We zijn Anja zeer dankbaar en erkentelijk voor de afgelopen jaren waarin zij de rol van scriba in onze gemeente heeft vervuld. Het waren zeer intensieve jaren en in de rol van scriba was zij spin in het web. Anja heeft vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel invulling gegeven aan haar rol van scriba. En dat is soms best lastig. Je doet veel werk waar anderen wat van vinden. Soms in positieve zin, maar we laten ons vaak ook horen als we kritisch zijn. In dat soort situaties mogen we ook stilstaan bij het feit dat het mensenwerk is en dat wij mensen niet perfect zijn. Dat geldt voor ons allemaal. En laten we in dit soort situaties er ook op letten dat wij onze feedback delen met de mensen wie het aangaat. Praten met en niet praten over. We zijn blij dat Anja verder gaat als ouderling. Ze kan zich nu volledig richten op het pastoraat en dat geeft haar veel energie. Verder hebben we afgelopen zondagochtend stilgestaan bij het feit dat Jan van der Nagel het ambt van ouderling-kerkrentmeester heeft neergelegd. Hij zal de komende maanden zijn opvolger Stefan inwerken. We zijn Jan dankbaar voor de tijd en energie die hij het afgelopen jaar heeft gestoken in zijn rol als penningmeester binnen het college van kerkrentmeesters. Hij is met de financiële planning van het meerjarenonderhoudsplan aan de slag gegaan en heeft naast de begroting onder andere een financiële meerjarenraming opgesteld. Op basis daarvan hebben wij afgelopen zomer een solvabiliteitsverklaring gekregen voor het aanstellen van een fulltime predikant. Een geweldig mooi resultaat. Wij hopen dat Jan de komende periode meer tijd kan besteden aan zijn gezin en wensen hem en zijn gezin alle goeds. Verder mochten we afgelopen zondag Gert Binnendijk aan u voorstellen. Hij was reeds onze consulent en zal de komende periode in afwachting van onze nieuwe predikant het crisispastoraat op zich nemen. Hij zal dit 8 uur per week doen naast zijn werk als geestelijk verzorger van Topaz Overduin. Hij was daarvoor predikant in Haastrecht, Bunnik en Noordwijkerhout. Tijdens de dienst hebben wij ook Aline Oudwater-Vis en Kees Guijt mogen inleiden in de bediening van kerkelijk werker respectievelijk kerkelijk jongerenwerker. Aline heeft in de kerk van Rijnsburg gewerkt als ouderenpastor en in andere gemeenten ook ervaring opgedaan met gemeenteopbouw en het toerusten en aansturen van kerkelijke vrijwilligers. Aline zal 16 uur per week in onze gemeente werken. Kees is bezig met de Hbo-opleiding theologie en heeft ervaring bij de HGJB, in het godsdienstonderwijs en als catecheet. Kees zal 12 uur per week als kerkelijk werker werkzaam zijn in het jeugd- en jongerenwerk. Wij zijn blij dat we met Gert, Aline en Kees opvolgers hebben gevonden voor Rick die onlangs afscheid nam van onze gemeente. Wij hopen ondertussen dat wij een nieuwe predikant mogen vinden. De beroepingscommissie is hiermee druk bezig. Ook hier mogen wij vertrouwen dat God een plan heeft met onze gemeente. Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Constantijn Heemskerk.
Scroll naar boven