Zendingscommissie

In Mattheus 28:19 spoort Jezus Christus Zijn volgelingen – en dus ons – aan: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

En in vers 20 bemoedigt Hij ons liefdevol dat Hij ons hierbij kracht zal geven: En zie Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Als zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Valkenburg willen we graag gehoor geven aan deze opdracht van Jezus om, samen met de gemeente, Zijn getuigen te zijn, alle volken tot zijn discipelen te maken en met elkaar om te gaan als kinderen van één Vader.

Onze plannen, wensen en ideeën voor dit jaar zijn als volgt: 

– We willen betrokken blijven bij de familie Koning in Thailand. Door over hen te berichten in het Kerkewerk en ontmoetingen met hen te organiseren wanneer ze met verlof zijn, blijven we op de hoogte en willen we hun zendingswerk ondersteunen. Je kunt hen ook zelf volgen op hoopvoorThailand.nl.

En wat zou het mooi zijn als we opnieuw als deelgenootgemeente een zendelingenechtpaar kunnen bijstaan dat de Vreugde door Jezus wil verbreiden!

– Aan het begin van het jaar hopen we de jaarlijkse zendingszondag te organiseren, waarin bijzondere aandacht wordt gegeven aan wat er komt kijken bij het zendingswerk.

– Ook hopen we weer een voorjaars-, Pinkster- en najaarszendingscollecte te houden. In overleg komt één van ons over de zending vertellen in de kindernevendienst.

– Verder hangen er in de hal zendingsbussen, waarvan de opbrengst bestemd is voor wisselende projecten. Ook zamelen we hiervoor in een mand in de hal postzegels, lege inktcartridges en oude mobieltjes in.

– Ook kun je desgewenst aan het eind van het jaar via ons het Bijbels dagboek Een handvol koren bestellen. Hierin wordt onder andere aandacht geschonken aan de zending, en je steunt hiermee het zendingswerk.

Giften voor alle doelen kunnen overgemaakt worden naar onderstaande bankrekeningnummer  NL85 RBRB 0687 8208 47

t.n.v.

Hervormde gemeente te Valkenburg aan den Rijn

inzake de Zendingscommissies

Frankenburg 22

2235 AP VALKENBURG ZH


Contactpersoon Financiën:
 

Caroline Klok
email
tel 0629158771

De Zendingscommissie:

Caroline van Duijn, Hans van Duijn, Thea Gravekamp, Miriam Maaskant, Nico v.d. Nagel en Marcel Russchenberg.

Scroll naar boven