Diaconie

De diaconie bestaat uit zes diakenen. Diakenen hebben de zorg over de inzameling van de gaven die nodig zijn voor bijvoorbeeld minderbedeelden en zieken in de gemeente en daarbuiten (werelddiaconaat). De pastorale aandacht van de diakenen gaat in het bijzonder uit naar zieken en ouderen. 

De diaconie is jaarlijks betrokken bij de organisatie van een vakantieweek voor mindervaliden in het Roosevelthuis in Doorn. Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze door de Protestantse Kerk in Nederland gesubsidieerde stichting organiseert een aantal vakantieweken per jaar voor mensen met een lichamelijke beperking of kwetsbare gezondheid. Gemeenteleden kunnen zich hiervoor aanmelden bij de diaconie.

De diaconie is – in samenwerking met de Stichting Valkenhof – eveneens betrokken bij het organiseren van de weeksluiting in Rijnweide. Iedere vrijdagavond om 19.00 uur wordt er koffie en/of thee geserveerd en er wordt gezongen en geluisterd naar een meditatie. Iedereen is hiervoor welkom.Op de eerste zondag van elke maand wordt er een extra boeket voor een ouder gemeentelid beschikbaar gesteld. De diaconie verzorgt de bezorging van het maandboeket.

Scroll naar boven