4 juni 2024

Bericht vanuit de kerkenraad

Beroepingswerk Wat is er veel gebeurd sinds het vorige kerkewerk. U heeft vast wel meegekregen dat de kerkenraad de voordracht van de beroepingscommissie wil overnemen. Tijdens de gemeenteavond op 21 april hebben de aanwezige gemeenteleden unaniem gestemd om hem te beroepen. Na een bezwaartermijn van 5 dagen is de beroepsbrief afgelopen dinsdag 28 mei bij […]

Bericht vanuit de kerkenraad Lees verder »

SAMEN DIENEN

Zomaar een woord, of niet? Samen Eten, Samen wandelen, Samen Bijbel Lezen, Samen Gemeente zijn, Samen Geloven! SAMEN; het motto van de groep “Dragers”. Tenminste dat hopen wij, daar bidden wij voor. Vanmorgen, zaterdag 1 juni, een wandeling gemaakt in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Regen, wind en rust, wat een combinatie. Genieten van Gods schepping SAMEN

SAMEN DIENEN Lees verder »

Orgelwerk

Werkzaamheden aan het orgelIn het vorige stukje is aangekondigd dat in de week na Pinksteren werkzaamheden aan het orgel zouden worden verricht. De planning is helaas bijgesteld en zoals het er nu uitziet zal dit gebeuren op 17 juni.

Orgelwerk Lees verder »

Een gouden ketting 3

De vierde schakel: GERECHTVAARDIGD C. Vermeulen Met het beeld van een gouden ketting met vijf schakels onthult de apostel het diepste van ons christenzijn. De schakels zijn voorkennis, voorbestemming, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking (Romeinen 8:29,30) en die ketting reikt van eeuwigheid tot eeuwigheid, van de eeuwige raad tot het eeuwige rijk, zou prof. Van Ruler

Een gouden ketting 3 Lees verder »

Scroll naar boven