Bericht vanuit de kerkenraad

Beroepingswerk

Wat is er veel gebeurd sinds het vorige kerkewerk. U heeft vast wel meegekregen dat de kerkenraad de voordracht van de beroepingscommissie wil overnemen. Tijdens de gemeenteavond op 21 april hebben de aanwezige gemeenteleden unaniem gestemd om hem te beroepen. Na een bezwaartermijn van 5 dagen is de beroepsbrief afgelopen dinsdag 28 mei bij hem thuis bezorgd. De dominee heeft 3 weken de tijd om zich te beraden op zijn beslissing.

Op het moment dat u dit leest, is de kennismaking met ds Eisinga op 5 juni misschien net geweest. We hopen op een gezellige, informele avond. Ook hopen we dat ds. Eisinga een goed beeld zal krijgen van hoe wij als gemeente zijn en wat ons kenmerkt. Uiteraard willen we graag laten zien wat ons samenbindt en waarom wij geloven.

We hopen u over een paar weken meer te kunnen vertellen over het antwoord van ds. Eisinga en we hopen dan ook dat dit een positief antwoord zal zijn. Hoe menselijk deze verwachting dan ook is, we willen er allereerst op vertrouwen dat God ons zal leiden als gemeente en zal voorzien in wat wij nodig hebben om als gemeente in Valkenburg te blijven groeien en Gods Woord uit te dragen.

Hoe positief de kerkenraad ook is, we blijven wel realistisch en zijn ons tevens aan het beraden op de stappen die we moeten gaan nemen mocht ds. Eisinga bedanken voor het beroep.

Jongerenwerker

Onze jongerenwerker Kees Guijt heeft aangegeven dat hij zijn contract wil voortzetten na september 2024. Wij als kerkenraad zijn hier heel erg blij mee en hopen dat Kees het werk dat hij al heeft gedaan met oa. Follow Me en de Jeugddiensten verder mag verdiepen en verankeren in onze gemeente.

Nieuwe werkwijze kerkenraad

De kerkenraad is al een aantal maanden bezig om zich te beraden op een andere werkwijze. De bedoeling is dat we met een ‘grote’ en een ‘kleine’ kerkenraad gaan werken. De kleine zal zich bezig houden met het dagelijkse bestuur en de grote meer op beleidsniveau. Op die manier zal het aantal vergadering afnemen en hopen we op een daadkrachtiger en efficiëntere manier te vergaderen.

We hebben bij andere gemeenten meegekeken die al op deze manier werken en zo zijn we tot een besluit gekomen. Na de zomer willen we dit gaan implementeren. Het zal een pilot worden van ongeveer een jaar en tussendoor kunnen we nog bijsturen, mocht dit nodig zijn.

 

Scroll naar boven