Vacature kerkelijk werker

Voor de Hervormde Gemeente Valkenburg aan den Rijn zoeken wij naar een

kerkelijk werker (16 uur – 32 uur per week)

Hervormde Gemeente Valkenburg aan den Rijn
Wij zijn een veelkleurige gemeente, gelegen in het dorp Valkenburg aan den Rijn, onderdeel van de gemeente Katwijk, en grenzend aan onder andere Leiden. Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een confessionele gemeente waar ruimte is voor verschillen in persoonlijke geloofsbeleving. Wij zijn een echte dorpsgemeente, met ouderen, gezinnen met jonge kinderen en een groep jongeren. Onze gemeente telde ultimo 2022 1271 leden, waarvan 532 belijdende leden. Meer informatie over onze gemeente is te vinden op www.hervormdegemeentevalkenburg.nl.

Context
In verband met het emeritaat van onze oud-predikant zijn we op zoek naar een nieuwe predikant. Om de periode van het beroepingswerk te overbruggen, zoeken we naar een kerkelijk werker die per 1 september of eerder bij ons kan starten. We bieden daarbij in eerste instantie een contract aan voor één jaar. We gaan daarbij uit van minimaal 16 uur per week tot maximaal 32 uur per week. Het aantal uren is binnen deze bandbreedte bespreekbaar.

Profiel

We zoeken een kerkelijk werker die:

 • de Bijbel als Gods Woord beschouwt en gelooft in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en zijn/haar geloof goed kan uitdragen
 • betrokken is bij onze gemeente en de opbouw ervan, een belangrijk onderdeel daarvan is het ondersteunen van de implementatie van ons beleidsplan 2023-2024
 • jong van geest is en open staat voor vernieuwing, daarbij rekening houdt met de traditie, om alle geledingen binnen onze gemeente te bereiken
 • een open persoonlijkheid heeft, gemakkelijk contact legt en goed benaderbaar is
 • tussen de mensen in onze gemeente staat en weet wat hen bezighoudt
 • een echte bruggenbouwer is tussen de verschillende generaties en stromingen binnen onze gemeente
  zich bewust is van de missionaire opdracht van onze gemeente en onze gemeente helpt om de blik ook naar buiten te richten naar onze leden die we moeilijk kunnen bereiken
 • bekend is met de belevingswereld van onze jeugd en haar taal spreekt
 • in staat is om in de kerkenraad gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken, de kerkenraad een spiegel kan voorhouden en zelf ook openstaat voor reflectie

Werkzaamheden
We hebben een viertal taakgebieden en werkzaamheden op het oog voor onze kerkelijk werker:

 • Pastoraat: het bezoekwerk aan ouderen, alleenstaanden en zieken in de gemeente.
 • Gemeenteopbouw: het ondersteunen van onze gemeente bij het uitvoeren van ons beleidsplan (‘Samen Leren Groeien’; dit beleidsplan staat op onze website) en het adresseren van de uitdagingen die daarin zijn beschreven.
 • Jeugd- en jongerenwerk: het organiseren van activiteiten met en voor onze jeugd en jongeren, in samenwerking en overleg met onze jeugdouderling en de begeleiding van onze gemeenteleden die betrokken zijn bij de catechese van onze jeugd en het informeren van de kerkenraad hierover.
 • Jonge gezinnen: het ondersteunen van de jonge gezinnen in onze gemeente bij de geloofsopvoeding in samenwerking met een werkgroep van vrijwilligers die activiteiten organiseert met als doel om verbinding te creëren tussen het jongerenwerk en de ouders en het ondersteunen van de ouders in hun geloofsopvoeding

Zoals hiervoor toegelicht, gaan we bij deze vacature uit van 16 tot 32 uur per week. Het exacte aantal uren per week is bespreekbaar. Afhankelijk van het aantal uren waarvoor onze kerkelijk werker wordt aangesteld, zal in overleg met de kerkenraad eventueel een keuze moeten worden gemaakt in de beschreven taakgebieden.

 • Functie-eisen
  HBO opleiding Theologie (voorheen Godsdienst Pastoraal Werk – GPW) en ingeschreven in het register Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland
 • communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift
 • relevante werkervaring in het pastoraat, beroepsmatig of als vrijwilliger
  relevante werkervaring in het kerkelijk jongerenwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger
 • relevante werkervaring in gemeente-opbouw, beroepsmatig of als vrijwilliger
 • krijgt energie van het organiseren van activiteiten met gemeenteleden, het werken aan gemeente-opbouw en het samen met anderen realiseren van de uitdagingen in het beleidsplan
 • bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken
 • woonachtig in een straal van maximaal 30 kilometer van Valkenburg aan den Rijn
 • lid van een christelijke gemeente en belijdt dat Jezus Christus voor zijn/haar zonden is gestorven en opgestaan

Functie en start
Het gaat om een functie in schaal 9 of 10 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De inschaling ligt tussen € 2.779,04 en € 4.533,85 bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband afhankelijk van relevante werkervaring. De startdatum wordt in overleg bepaald.

Het is voor aanstelling als kerkelijk werker noodzakelijk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Aan het eind van de werving- en selectieprocedure wordt hiervoor een aanvraagformulier verstrekt. De kosten voor het aanvragen van een VOG worden door ons als werkgever vergoed.

Informatie
Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met onze scriba, Anja van der Wel. Haar contactgegevens zijn:
e-mail: scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl telefoon: 06 38 90 12 00

Reageren
U kunt uw reactie met motivatie en CV tot en met zaterdag 3 juni 2023 a.s. per e-mail sturen naar onze scriba. Graag een of twee personen toevoegen bij wie referenties kunnen worden opgevraagd. De selectiegesprekken zullen worden gepland in de week van 5 en 12 juni. We streven ernaar in de week van 5 juli een arbeidsvoorwaardengesprek te plannen.

We zien uit naar uw sollicitatie.

Scroll naar boven