Solidariteitskas 2023

In de komende week zal bij alle gemeenteleden van 21 jaar en ouder de envelop Solidariteitskas 2023 in de brievenbus gedaan worden. In deze envelop zit een brief met uitleg en de voorgedrukte jaarbijdrage. Dit bedrag is de zgn. “generale kas”/kerkelijke belasting, zoals die elk jaar bij leden wordt geïnd. Van dit bedrag moet onze gemeente 5 euro afdragen aan de landelijke kerk; het overige is ten behoeve van de eigen kerkelijke gemeente. Voor de gemeenteleden die de kerkelijke “belasting” niet betalen, moet onze gemeente wel de 5 euro afdragen. Des te meer gemeenteleden de bijdrage betalen, des te meer blijft er dus over voor de eigen gemeente. Gelet op onze financiële situatie willen we de bijdrage solidariteitsfonds dus van harte bij u aanbevelen. In de bijgevoegde brief kunt u lezen waar het Solidariteitsfonds voor bedoeld is.

Omdat de banken stoppen met de acceptgiro, is die dit jaar niet meer bijgevoegd. Onder aan de brief vind u een betaalinstructie.

Van harte bij u aanbevolen !

Aad Gravekamp

Kerkelijk Ontvanger

 

Scroll naar boven