Over de jaarrekening 2022

Het boekjaar 2022 hebben we met een kleiner tekort kunnen afsluiten dan we hadden begroot. Voor de details verwijzen we graag naar het (verkorte) jaarverslag. De volledige versie wordt op de website en op Compass geplaatst.

De “Opbrengsten levend geld” hebben ruim €12.000 meer opgebracht dan begroot. Hieruit blijkt de betrokkenheid van onze gemeente, waar we zeer dankbaar voor zijn.

We hebben afgelopen jaar bezuinigingen doorgevoerd. Naast het tijdelijk pauzeren van het beroepingswerk, is het niet meer in dienst nemen van een betaalde koster daarvan het meest in het oog springend. We zijn de vrijwillige kosters zeer dankbaar voor hun inzet om alle erediensten netjes en soepel te laten verlopen. Dit is niet alleen een onbetaalde, maar ook een onbetaalbare inzet van een kleine groep voor ons allemaal!

Een andere kostenbesparende maatregel, waarvoor we dankbaar zijn, is de inzet van Hans en Nico bij de renovatie van de glas-in-loodramen. Hierdoor besparen we op dit moment op de renovatiekosten en als het project is afgerond, besparen we voortaan op de stookkosten.

2022 is ook het jaar dat we hebben geïnvesteerd in nieuwe beeld- en geluidsinstallaties voor in de kerk en kerkzalen. Hierdoor zijn we onder andere beter toegerust voor kerkdiensten, de livestream-itzendingen, jeugdwerk en vergaderingen. Dit is een flinke kostenpost geweest, maar we kunnen nu jaren vooruit.

Alles bij elkaar genomen is het eindresultaat over 2022 op € 19.193 negatief uitgekomen. Dit bedrag is in mindering gebracht op onze algemene reserve.

De kascontrole commissie heeft de jaarrekening gecontroleerd op 11 april jl en haar goedkeuring aan dit verslag gegeven.

De jaarrekening is in te zien en vragen kunnen gesteld worden op maandag 15 mei van 19.00-20.00 uur in de kerkzaal waar de kerkrentmeesters vergaderen.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Jonneke Klinkenberg
Voorzitter

Scroll naar boven