Jaarrekening diaconie 2022

In de diaconievergadering van 14 maart 2023 is de ontwerp jaarrekening 2022 van de diaconie opgesteld. Hieronder vindt u een samenvatting van deze jaarrekening.
Bedragen in euro’s.

 Begroting 2022 Jaarrekening 2022
Opbrengsten en baten  
Opbrengsten levend geld (collecten/giften)
1150013747
Door te zenden collecten en giften42007566
Totaal baten1570021313

Uitgaven en kosten
  

Kosten kerkdiensten/kerkelijke activiteiten

2.000

2.000
Verplichtingen/bijdragen andere organen15501543
Kosten beheer, administratie en archief410277
Rentelasten/bankkosten190269
Diaconaal werk plaatselijk65006761
Diaconaal werk regionaal/ landelijk10001416
Diaconaal werk wereldwijd11001049
Afdrachten door te zenden collecten/giften42007566
Totaal lasten1695020881
Resultaat baten minus lasten-1250432

Heeft u vragen over bovenstaande jaarrekening dan kunt u contact met mij opnemen via emailadres: penningmeestercvd@hervormdegemeentevalkenburg.nl of telefoonnummer 06-57836418

Namens de diaconie,
Annie Postmus, penningmeester diaconie.

 

Scroll naar boven