Pastoraat

Geloven is een vreugdevolle levensweg, maar doorgaans geen gemakkelijke weg. Strijd, aanvechting, vragen, vreugde en verdriet, geestelijke ervaringen die bemoedigen of verwarren. Het komt allemaal voor. Daarom zijn we als gelovigen geroepen om elkaar geestelijk bij te staan. Door medeleven, luisteren, gebed, een lied, een Woord van de Heer. Gelovigen hebben bij tijd en wijle herderlijke zorg nodig. Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’.

De pastorale zorg krijgt in onze gemeente op verschillende manieren vorm. Heel belangrijk is het onderlinge pastoraat tussen gemeenteleden. Het kringwerk en voor de jeugd de Follow Me spelen daarin een belangrijke rol.

Als er grotere zorgen zijn (bijvoorbeeld bij ziekte), dan zijn daar de predikant of kerkelijk werker, de ouderlingen, of de leden van het Plus Pastoraal Team om bij te staan. Er is ook een pastoraal medewerker speciaal voor de ouderen van de gemeente. Bezoekbroeders en -zusters staan de ouderlingen bij in hun bezoekwerk. Neemt u gerust contact op als u (een beetje) herderlijke zorg kunt gebruiken. Hier vindt u contactgegevens.

Plus Pastoraat

Wie langdurig ziek is of te maken heeft met schuldenproblematiek, verslaving, verlies of een andere vorm van zware last, kan worden bijgestaan door één van de leden van het Plus Pastoraal Team. Zij hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd. Het team organiseert ook diverse gespreksavonden/-groepen. Lees hier meer.

Consistorie

Predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en bezoekbroeders/-zusters zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de herderlijke zorg in de gemeente. Zij komen samen in het consistorie-overleg.

 

Scroll naar boven