Pasen

Wij hebben met onze zustergemeenten in Valkenburg, de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, afgesproken dat we samenwerken bij de voorbereiding op Pasen. Hierbij gaat het om de stiltevieringen en de 40-dagentijd. De 40-dagentijd is een tijd van bezinning en toeleven naar Pasen. We hebben het plan opgevat om dit jaar hier handen en voeten aan te geven door iedereen de gelegenheid te geven om op een creatieve manier een van de statiën van de lijdensweg van Jezus te verbeelden. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door te schilderen, te boetseren, hout te bewerken, te tekenen of met andere materialen een verbeelding te maken van een stukje van het lijdensverhaal van onze Heer. Het plan is om in de week voor Pasen (vanaf 3 april) deze kunstwerken te tonen. Mocht dit idee u aanspreken, dan willen we u vragen om met Rick contact op te nemen. Hij kan u informeren welke statiën uitgebeeld kunnen worden.

  • Ten aanzien van de stiltevieringen kennen zowel de Lichtbron als onze kerk een traditie van twee vespers in de Stille week: op Witte donderdag en op Stille zaterdag. De Goede Herderkerk is gewoon om op Witte donderdag een avondmaalsdienst te hebben. Rick liep met het idee om ook de jongeren te betrekken. Dit jaar staat er een avond Follow Me gepland op de maandag in de Stille Week. Een en ander bij elkaar opgeteld, heeft dit geleid tot het plan om als drie kerken samen op te trekken bij het organiseren van de stiltevieringen:
    Op maandag een stilteviering voor de jeugd. Locatie: Hervormde kerk.
  • Op Witte donderdag een stilteviering in de Lichtbron, verzorgd door de Lichtbron.
  • Op Stille zaterdag een stilteviering in de Goede Herderkerk.

De aanvang is steeds om 19.30 uur. Vieringen duren 30-45 minuten.

Hartelijke groet,
kerkenraad.

Scroll naar boven