11 maart 2023

Samen zijn

Wij merken dat er via het internet goed gekeken wordt naar onze erediensten. Dat stemt ons blij. We hopen dat we hiermee mensen bereiken die normaal niet naar de kerk zouden (kunnen) gaan. Tegelijkertijd merken we dat de banken vooraan in de kerk ’s zondags leeg blijven. En dat vinden we natuurlijk jammer. Samen kerk […]

Samen zijn Lees verder »

Beleidsplan

Later dit voorjaar willen wij met u het beleidsplan voor de komende vier jaar met u bespreken. Het beleidsplan is grotendeels afgerond en heeft als functie om richting te geven aan onze gemeente de komende jaren. Aan welke uitdagingen willen wij de komende jaren werken als gemeente? Wat zijn onze prioriteiten? We hebben ons hierbij

Beleidsplan Lees verder »

Gemeenteavond op 23 maart om 20:00 uur

We hopen donderdag 23 maart een gemeente-avond te houden. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Allereerst willen wij u informeren over de financiële meerjarenraming van onze gemeente. Medio vorig jaar zagen we ons genoodzaakt om het beroepingswerk te pauzeren als gevolg van de financiële impact van het meerjarenonderhoudsplan dat daarvoor was opgeleverd. De afgelopen maanden hebben

Gemeenteavond op 23 maart om 20:00 uur Lees verder »

Samenwerking

Ons moderamen heeft enkele weken geleden gesproken met de moderamina van onze zustergemeenten in Valkenburg; de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Bij de opening hebben we Mattheüs 28: 16-20 gelezen. In deze passage lezen wij dat Jezus zijn discipelen de opdracht geeft om het Evangelie te verspreiden onder de mensen. Deze opdracht is

Samenwerking Lees verder »

Pasen

Wij hebben met onze zustergemeenten in Valkenburg, de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, afgesproken dat we samenwerken bij de voorbereiding op Pasen. Hierbij gaat het om de stiltevieringen en de 40-dagentijd. De 40-dagentijd is een tijd van bezinning en toeleven naar Pasen. We hebben het plan opgevat om dit jaar hier handen en

Pasen Lees verder »

Avonddiensten

We  horen positieve reacties op het feit dat we sinds een aantal weken onze avonddiensten in de grote kerkzaal houden. We horen terug dat dit het samenzijn versterkt tijdens de diensten en de interactie tussen predikant en ons als kerkgangers vergroot. Mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan horen of lezen we dat natuurlijk

Avonddiensten Lees verder »

Scroll naar boven