Samenwerking

Ons moderamen heeft enkele weken geleden gesproken met de moderamina van onze zustergemeenten in Valkenburg; de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Bij de opening hebben we Mattheüs 28: 16-20 gelezen. In deze passage lezen wij dat Jezus zijn discipelen de opdracht geeft om het Evangelie te verspreiden onder de mensen. Deze opdracht is ook wat ons verbindt als zustergemeenten. We hebben in ons gesprek ons gericht op datgene wat ons bindt. Het was goed om te merken dat bij alle aanwezigen de wens leeft om te zoeken naar manieren om met elkaar op te trekken. We hebben daarbij een aantal concrete acties afgesproken en we hopen in september weer bij elkaar te komen om het resultaat daarvan met elkaar te bespreken.

Hartelijke groet,
kerkenraad.

Scroll naar boven