Samen zijn

Wij merken dat er via het internet goed gekeken wordt naar onze erediensten. Dat stemt ons blij. We hopen dat we hiermee mensen bereiken die normaal niet naar de kerk zouden (kunnen) gaan. Tegelijkertijd merken we dat de banken vooraan in de kerk ’s zondags leeg blijven. En dat vinden we natuurlijk jammer. Samen kerk zijn kunnen we op verschillende manieren doen, maar het is mooi als we dat ook kunnen doen door ’s zondags samen naar de kerk te gaan, samen God eer te brengen en elkaar daar te ontmoeten. We zijn immers een gemeenschap van gelovigen. Mocht u ’s zondags onze diensten via het internet volgen en u kunt fysiek naar onze kerk komen, dan hierbij onze welgemeende uitnodiging om (weer) een keer naar de kerk te gaan en samen te komen met uw broeders en zusters in Gods huis.

Hartelijke groet,
kerkenraad.

Scroll naar boven