Verkiezingen

Tussentijds zijn er drie vacatures ontstaan in de kerkenraad. Op de lijst geplaatst door de kerkenraad en automatisch verkozen voor het ambt van diaken: Dieneke van der Westen, Duyfrakplein 35.
Dieneke heeft ons laten weten haar verkiezing te aanvaarden. Wij zijn blij met haar keuze en wensen haar Gods zegen bij haar werk straks in de gemeente.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van Dieneke van der Westen, kunnen tot en met zaterdag 18 maart 2023 schriftelijk en ondertekend bij de scriba worden ingediend.

Hartelijke groeten,
Anja van der Wel

Scroll naar boven