RONDOM HET WOORD

Wat was het een bijzondere dienst afgelopen zondag. Een dienst waarin Rick van Elk afscheid nam als kerkelijk werker van onze gemeente en waarin we een Kerk- en Schooldienst mochten vieren met de kinderen van basisschool CBS de Bucht tegelijk met de zustergemeenten uit Valkenburg.

Het thema was “Bij mij thuis” en door middel van de gelijkenis van de ‘verloren zoon’ uit het Lucas-Evangelie werden ook wij uitgenodigd bij de Vader thuis. In tegenstelling tot de gebruikelijke erediensten was er nu een ‘volwassenenmoment’ in plaats van een kindermoment. Tijdens dit tweede gedeelte van de verkondiging werd ons een spiegel voorgehouden als gemeente en de vraag gesteld of we meer op de verloren zoon lijken of misschien toch meer op de oudste zoon, die op het eerste gezicht nooit iets fout deed, maar toch vol wrok en jaloezie zat ten opzichte van zijn broer en veroordelend naar zijn vader was.

Er werden aan het einde woorden van waardering uitgesproken door meerdere mensen en ook mocht Rick een aantal cadeaus in ontvangst nemen. Zelf hebben wij als gemeente een ingelijste tekening ontvangen van Rick met daarop afgebeeld ‘de leeuw en het lam’. Dit zal een mooi plekje krijgen ergens in de kerk.

Alles bij elkaar werd het een lange zit voor alle aanwezigen, waaronder veel kinderen. We hoorden na afloop van de dienst van verschillende mensen dat zij zich hieraan hadden gestoord. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Een wijze les voor de volgende keer.

Scroll naar boven