LIEFDE IS…………

Als er één ding is waar een mens naar verlangt, is het wel om geliefd te zijn en liefde te ontvangen. Sterker nog, wetenschappers hebben ontdekt dat een mens zonder liefde, zonder geliefd te zijn door iemand, ziek wordt en sterft.

Over liefde wordt veel gesproken, gezongen, geschreven. Wat het precies inhoudt…..daar wordt verschillend over gedacht. In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw ontstonden er cartoons met het thema: Liefde is……en dan steeds een andere invulling.

Liefde kent ook vele vormen, in de Bijbel vinden we er vier: Eros, Storge, Philia en Agape. Ofwel, de romantische liefde, gezinsliefde, broederlijke liefde en Gods goddelijke liefde.

Die laatste vorm van liefde kan me behoorlijk bezig houden. Hoe kijkt God tegen liefde aan en hoe laat Hij dat zien? Als ik om mij heen kijk, zie ik er niet altijd wat van. Het journaal maakt mij vaak mistroostig, er is zoveel leed ver weg en dichtbij. Waarom is dat zo? Kan God dat dan niet veranderen?

Daarbij is ook voor ons mensen de inhoud van liefde veranderd. De generatie voor mij offerde zichzelf nogal eens op voor een goede zaak of een ander persoon. In mijn jeugd leerde ik dat je ook wel grenzen mocht stellen. Tegenwoordig lijkt het wel of we eerst goed voor onszelf zorgen, afwegen wat het ons brengt. De liefde zal verkillen, staat in de Bijbel…..ik krijg er steeds meer beeld bij hoe dat er uit ziet. Niet onze God en Schepper staan centraal, maar de mens en zijn beleving.

Hoe heeft God Zijn Liefde aan ons dan laten zien? In Romeinen 5:8 lezen we: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.” Als je dat op je in laat werken, word je stil….dankbaar en stil. Hier staat nogal wat. Er staat dat wij zondaren zijn…..daar hoef je tegenwoordig al bijna niet mee aan te komen bij ons “nette” kerkmensen. Harde boodschap vinden we dat. Maar er staat nog veel meer! Toen wij nog helemaal niet naar Hem vroegen, bedacht God al een plan om ons naar Hem te trekken, vrede te sluiten. Hij wilde uit liefde voor u, jou en mij het risico lopen om afgewezen te worden. Nog veel meer…..Hij offerde daar zijn eniggeboren Zoon voor op! Stel je voor……je verliest je kind! Een nachtmerrie voor de ouders die dat overkomen. En dan kiest de Vader daar voor…..voor u, voor jou voor mij! Sterker nog…..op het moment dat Zijn Kind het heftigste lijden onderging…..moest Hij zijn Handen van Hem aftrekken omdat Hij geen deel kon hebben aan de zonden die Zijn Kind op dat moment droeg. Onbegrijpelijk en niet te doorgronden…..maar wel een feit. Deze liefde kunnen we nooit evenaren…..maar wel in dankbaarheid aanvaarden en van daaruit leven. Niet omdat wij het allemaal zo goed doen, maar uit dankbare verwondering om zo’n grote uiting van wat Liefde is.

 

Marijke Bor

Scroll naar boven