Start Winterwerk

Wat gaat er dan allemaal starten, vraagt u zich misschien af? En is dat misschien iets voor mij?

Hieronder een greep uit de groepen en kringen die er allemaal zijn binnen de gemeente:

Kinderdienst: De kinderdienst is een bijeenkomst tijdens de overdenking in de erediensten en is bedoeld voor basisschoolkinderen in de leeftijd tussen 4 en 12. Tijdens deze korte samenkomsten wordt er een bijbelverhaal behandeld, geknutseld en gezongen.

De eerste bijeenkomst is geweest op 20 augustus jl.

Follow me:

Samen met andere jongeren tussen 12-16 jaar Christus leren kennen en groeien in geloof. Dit doen we bij Follow me door gesprekken, zingen, bidden en dit jaar ook door andere leuke spellen en activiteiten.

Op maandag 25 september komt Follow Me voor het eerst dit seizoen weer bij elkaar, zoals gebruikelijk van 19.15 tot 20.15 uur. We hopen dan het nieuwe jeugdhonk in de benedenzaal van de kerk te kunnen openen of in ieder geval een kijkje te kunnen nemen. Misschien hebben jullie nog leuke toevoegingen?! Het moet een plek voor jullie jongeren worden, dus daar hebben jullie zeker iets over te zeggen! In de week van 18 september komen de mentoren langs de deur om jullie persoonlijk uit te nodigen voor de aftrap van het nieuwe seizoen.

Net als vorig jaar zullen de bijeenkomsten tweewekelijks worden gehouden. Onderstaand alvast de overige data tot aan de kerstvakantie:

  • 25 september
  • 9 oktober
  • 23 oktober
  • 6 november
  • 20 november
  • 4 december
  • 18 december

Ben je dit schooljaar naar de brugklas gegaan? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij Follow Me! Ben je al iets ouder maar nog geen 18 jaar? Ook dan ontmoeten we jou graag!
We kijken er als mentoren naar uit om jullie weer te ontmoeten, groetjes van Ilse, Jan, Martin, Petra, William, Vries en Jaap

GemeenteGroeiGroep: donderdag 21 september startavond 20:00 uur in de kerkzaal

De Gemeente Groei Groep bestaat uit een kleine groep mensen die bij elkaar komt en die met elkaar uit de Bijbel leest en hierover nadenkt aan de hand van vragen. Het stimuleert de groei in je relatie met de Here God en de Here Jezus, in je relatie met andere gelovigen en in je geestelijke weerbaarheid. Er zijn meerder groepen waar je uit kan kiezen om bij aan te sluiten.

Dit seizoen zullen de meeste groepen het boekje bestuderen welke Joke v.d. Meij geschreven heeft. We zijn heel blij dat Joke bereid is gevonden om op de startavond te komen spreken over de inhoud van het boek: “Langs het tuinpad van mijn Vader.”

U hoeft geen deelnemer te zijn van een groep om deze avond mee te beleven. Kom en ervaar hoe fijn het is om als gemeente samen te komen en te leren van en met elkaar. Samen te groeien in geloof! Dat is toch een van onze doelstellingen in ons beleidsplan…..maar nog belangrijker…het is het verlangen van Vader dat zijn kinderen groeien in het leven met Hem!

Tijdens de avond gaan we ook met elkaar zingen, koffie/thee drinken, elkaar ontmoeten. Er zal informatie liggen over de verschillende groepen, vragen kunnen gesteld worden…kortom…..een avond om mee te maken, blij van te worden, rijker weer naar huis te gaan!

De avond wordt gehouden in de grote zaal achter de kerk. Om 19.45 uur is de inloop met koffie en thee en om 20.00 uur willen we starten. Hartelijk welkom! De avond is gratis, maar er is wel gelegenheid om een bijdrage te geven voor de onkosten.

Kom en neem anderen mee!

Mannenvereniging: Elke eerste donderdag van de maand kun je, kunt u aansluiten bij de Mannenvereniging in de consistorie van de kerk. Tijdens deze avonden worden bepaalde bijbelse thema’s besproken en behandeld. Dit levert vaak mooie gesprekken op. Het thema van komend jaar is de ‘apostolische geloofsbelijdenis’. Een hartelijk welkom aan alle mannen die verdieping zoeken en verbinding met elkaar.

Bijbelstudiegroep: Ook één keer per maand kun je/kunt u aansluiten bij de bijbelstudiegroep bij Jaap en Gebina van Gils thuis. Ook hier worden bijbelse thema’s met elkaar besproken. Deze groep is zowel voor mannen als vrouwen. Het thema van volgend jaar is: ”ENGELEN”.

Wees welkom.

Scroll naar boven