Rondom het woord

Een bijzondere dienst was het 17 september. Mooie woorden werden er gesproken. Woorden van dankbaarheid, opbouwend en aanmoedigend. Ook woorden van afscheid en nieuwe wegen. Gert Binnendijk ging ons voor in deze dienst waarin 2 ouderlingen bevestigd werden (Stefan van Mourik en Sophia den Heijer) en 2 kerkelijk werkers werden ingeleid (Aline Oudwater en Kees Guijt). Tegelijk namen we afscheid van Jan van der Nagel als kerkrentmeester en Anja van der Wel die stopte als scriba, maar haar werk als ouderling zal voortzetten. Ook voor Gert was er een nieuw begin in onze gemeente. Al was hij eerder met ons verbonden, mochten we nu hem in levende lijve meemaken op de kansel. De verkondiging was gebaseerd op Mattheus 18:21-35. Het Bijbelgedeelte over de dienaar wiens schulden werden kwijtgescholden door de koning, maar die dit zelf niet deed bij zijn eigen schuldenaar. Dit verhaal werd door Jezus als gelijkenis verteld als antwoord op de vraag: ”Hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven?”.

We werden er als gemeente weer even bij bepaald dat ook wij zondige mensen zijn en alleen door de genade van God en het Kruis vergeven zijn. Ook wij zullen onze schuldenaren moeten vergeven. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Gert trok deze gelijkenis door naar het werk van de nieuwe ambtsdragers. Ook zij zijn mensen en zullen zeker fouten gaan maken. Bent u dan ook vergevingsgezind?

Scroll naar boven