Pinksterzendingscollecte 28 mei 2023

Dit jaar willen we als zendingscommissie de Pinkstercollecte aan familie Oudshoorn besteden.
Namibië, het land waar familie Oudshoorn alweer een aantal jaar werkzaam is als zendingswerker:
‘Zending is gehoorzaamheid aan God, op de plek waar Hij je heeft geplaatst’ – door zendingswerker Danielle Oudshoorn.
Namibië is een land van veelkleurigheid en uitersten. Door de enorme diversiteit aan talen en culturen, een bewogen geschiedenis en een grote kloof tussen arm en rijk is het voor de kerk een uitdaging om een open gemeenschap te zijn voor iedereen. Samen met lokale partners en uw hulp wil de GZB christenen en kerkleiders toerusten om vanuit de eenheid in Christus Namibië te dienen en grenzen te overbruggen.

Steunt u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 85 RBRB 0687 8208 47 t.n.v.
Zendingscommissie Valkenburg ZH .
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Gebed.
‘We zijn erg blij met alle mensen die voor ons en Namibië bidden en met ons danken.
Via www.gzb.nl/oudshoornafrika kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse gebedsmail.’
Vriendelijke groet uit Namibië van de familie Oudshoorn

We bidden de familie veel zegen en kracht toe bij het werk dat zij mogen verzetten voor Gods Koninkrijk.

Namens de zendingscommissie,
Caroline van Duijn

Scroll naar boven