Pieter Slootweg aanvaardt verkiezing tot ouderling

De kerkenraad is verheugd u mee te delen dat Pieter Slootweg de verkiezing voor het ambt van ouderling heeft aanvaard.

Wij zijn blij met zijn keuze en wensen hem Gods zegen bij het werk straks in de gemeente. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen tot zaterdag 18 november 2023 schriftelijk en ondertekend bij de scriba worden ingediend.

Scroll naar boven