Pastoraat voor de leeftijdsdoelgroep: Wijzen 75+

Zoals u in het vorige kerkewerk heeft kunnen lezen gaan we in januari 2024 afscheid nemen van onze ouderling Adri Imthorn. Anja van der Wel neemt de leeftijdsdoelgroep: Wijzen 75+ over van Adri. Adri zal in de komende maanden nog de mensen van “zijn wijk” bezoeken. Dit is de wijk zoals we die voor de vernieuwing van het pastoraat kende.

Pastoraal medewerker: Jaap van Gils is bereid om de mensen die in woonzorgcentra wonen te blijven bezoeken. Daarnaast zal Jaap ook meehelpen met het bezoekwerk in de leeftijdsdoelgroep: Wijzen 75+.

De leeftijdsdoelgroep: Wijzen 75+ bestaat uit ongeveer 130 personen. Afgesproken is om ouderen te blijven bezoeken, zoals we voorheen ook deden. U zult begrijpen dat het persoonlijk bezoek een hele klus zal zijn. Ik (Anja) zal u dan ook gaan ontmoeten waar u al bij elkaar bent, denk aan de gastenmiddagen, adventsmiddag, inloophuis en dergelijke. Ik hoop dat u mij hier of in de kerk aanspreekt als er zorgen zijn, bij uzelf of als u dit weet van een ander. Of dat u mij op een andere manier hierover informeert. Misschien woont u in een straat of gebouw waar een aantal mensen uit de leeftijdsdoelgroep: Wijzen 75+ bij elkaar wonen, dan heeft u eerder dan ik in de gaten als er iets speelt. Voel u vrij om mij te benaderen. Dan kan ik gericht zíjn, daar waar pijn en verdriet is. Misschien maak ikzelf een afspraak met u, misschien stopt mijn fiets bij uw adres, we zullen gaan zien waar God mij zal brengen.

Met de diaconie is er gesproken wanneer iemand van de diaconie of de HVD u bezoekt. Dit gebeurt wanneer u jarig bent door de HVD en op een ander tijdstip door de diaconie. Mochten deze dames zorgen waarnemen, zullen ze dit doorgeven aan mij, zodat ook pastorale zorg geregeld kan worden.

Zo willen we de pastorale zorg voor de leeftijdsdoelgroep: Wijzen 75+ vorm geven voor de komende tijd. Voor het komende voorjaar zijn er nog andere ideeën, waar ik op een later moment op terugkom. Heeft uzelf ideeën om de leeftijdsdoelgroep: Wijzen 75+ bijeen te brengen? Bij te staan? Dan zou ik dat graag van u horen.

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten.

Hartelijke groet, Anja van der Wel

Scroll naar boven