Pastoraat – Omgaan met verlies

‘Omgaan met verlies’, derde groep. Vier bijeenkomsten trokken we (Jolanda van Duijn en ik) op met drie vrouwen, die korter of langer geleden een geliefde verloren hebben. We zijn dankbaar voor de moed en het vertrouwen van de drie deelnemers.

 

Verhalen mochten voor het eerst of opnieuw klinken. Verhalen waarin we ook ons eigen verhaal herkennen. Het vertellen van ons verhaal en onze zoektocht naar leven, waarin de belangrijke ander verweven is, helpt ons verder. Een zoektocht waarin verteld mocht worden hoe belangrijk ons geloof in deze tijd was, de tijd dat de ander ziek was, overleed en we alleen verder moesten. Wat we aan het geloof gehad hebben in deze tijd en nog steeds hebben. En ook wat hadden aan een lied of een boekje. Mooi om dit te delen met elkaar en ook elkaar hier weer mee te bemoedigen.

De reactie van de deelnemers was dat je eigenlijk geen voorstelling hebt van wat je te wachten staat als je je aanmeldt voor de gespreksgroep. De ontmoetingen en de gesprekken zijn als heel waardevol ervaren. De groep was al direct vertrouwd, doordat verhalen er mochten zijn, zonder oordeel, maar met steun en erkenning. Waardevol om de ander een stukje verder te helpen, op de weg die jezelf al eerder ontdekt hebt. Door de ander uit te nodigen iets te ondernemen, verlaag je een drempel. Want wat is het moeilijk om steeds vanuit jezelf het huis te verlaten en ergens naar toe te gaan. Het helpt als je weet dat er iemand is, die van deze moeite weet. Het blijft moeilijk, ook na lange tijd, om alleen thuis te komen, maar het geeft nieuwe krachten om anderen te ontmoeten. Hoop als we zien dat iets weer gelukt is.

Heb je al de Compass app in gebruik? Hier vind je de groep ‘Omgaan met verlies’. Als ik mooie bemoedigende teksten tegenkom plaats ik die hierin. Fijn als ook jij als je iets moois ziet, dit plaatst ter bemoediging van anderen.

Heb je zelf al vaker over meedoen gedacht? Twijfel je of het iets voor jou is om mee te doen? Laat het weten, informeer bij Jolanda of bij mij. Wij kunnen je ook in contact brengen met oud deelnemers om over hun ervaring te horen.

Bij vier deelnemers starten we een nieuwe groep. De eerste aanmelding is er al. Wie weet mogen we jou begroeten en een tijdje met je oplopen. We gunnen je het om de moed te vinden om mee te doen met de vierde groep van ‘Omgaan met verlies’.

Paaszang

Fijn dat we met elkaar, na de Paasdiensten die we in drie kerken mochten vieren, op het graf nog enkele liederen konden zingen. Elkaar hier ontmoeten om een boodschap van hoop te horen. Hoop, omdat Jezus waarlijk is opgestaan en Hij leeft. De dood heeft Hem niet uitgeteld, Hij overwon, Die sterke Held.

Een boodschap van hoop, die op deze begraafplaats mocht klinken. De dood heeft niet het laatste woord. Want zoals Jezus waarlijk leeft, zal eenieder die in Hem gelooft ook leven en in eeuwigheid in Hem geborgen zijn. Romeinen 14: ‘7Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. 8Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.’. Dit geeft hoop en uitzicht. We hoorden dit terug in de Paasliederen die we zongen, in gedicht en Bijbeltekst.

Fijn dat velen gekomen zijn om deze Paasjubel mee te maken. Dank aan Fritz Leinberger, Ester Binnendijk en Marnix Boers voor de begeleiding van de samenzang.

Hartelijke groeten, Anja van der Wel

 

 

Scroll naar boven