Mededelingen Kerkeraad

Terugkijkend op een bijzondere stille week met veel vieringen en momenten van bezinning. Naast dat het heel mooi was om zo met elkaar stil te staan bij het sterven en de opstanding van Jezus, mogen we ook dankbaar zijn dat er zoveel mensen zijn die deze vieringen allemaal mogelijk hebben gemaakt. Het was een intense week en heeft veel tijd en energie gekost voor mensen achter de schermen. Energie die je ook weer terugkrijgt door te dienen en doordat je beseft dat je het in de eerste plaats voor God doet. Maar soms mag dit ook wel benoemd worden.

Ook de kerkenraad heeft niet stilgezeten. Een aantal onderwerpen zijn de revue gepasseerd waar we ons de komende tijd op willen richten. Naast het beroepingswerk en het beleidsplan spelen er nog andere zaken.

Kerkenvisie

Een tijd geleden kon u in het kerkewerk lezen over de Kerkenvisie van de gemeente Katwijk. Het College van Kerkrentmeesters gaat zich de komende tijd buigen over de toekomst van ons kerkgebouw. Zijn wij toekomstbestendig? Kunnen wij door blijven gaan zoals we dit al jaren doen, of moeten er dingen veranderen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugd over 30 jaar nog steeds gemeente kan zijn in Valkenburg? Dit zijn vragen waar u vast ook wel eens over nadenkt.

Valkenhorst

In dat licht is er ook de toekomst van Vliegveld Valkenburg (Valkenhorst). Wat kunnen wij daar betekenen voor de mensen in die toekomstige wijk? Hoe willen we dit vormgeven? Omdat er nog veel onzekerheden zijn, blijft het lastig om hier een plan voor te ontwikkelen. We blijven er in ieder geval voor zorgen dat de lijnen met de projectontwikkelaar kort zijn.

Hebt u ideeën hierover of over andere zaken, schroom niet om eens iemand aan te schieten of een mail te sturen.

Vertrouwenspersoon

Als kerk zijn wij verplicht vanuit de PKN om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Hoe we dit invullen, mogen wij zelf beslissen. Misschien heeft u wel een idee hierover of kent u iemand die we zouden kunnen benaderen. Dit onderwerp willen we samen oppakken met de andere twee kerken.

Werkwijze kerkenraad

Momenteel beraden wij ons op de werkwijze van de kerkenraad. Het is momenteel zo ingesteld dat er een moderamen is dat maandelijks vergadert, bestaande uit de voorzitters van de colleges van Kerkrentmeesters, Diakenen, het Consistorie en de scriba. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor. Daarnaast vergadert de kerkenraad maandelijks. We zijn aan het onderzoeken of we dit op een efficiëntere manier kunnen inrichten, zodat we minder vaak hoeven te vergaderen en dat beslissingen sneller genomen kunnen worden. We hopen dat door de nieuwe werkwijze gemeenteleden niet langer een drempel ervaren om een ambt te aanvaarden of een taak op zich te nemen.

Gezamenlijk moderamen

Op 12 maart zijn er een aantal mensen vanuit het moderamen aanwezig geweest bij het gezamenlijk moderamen van de Lichtbron en de Goede Herder. Een verslag hiervan volgt nog.

Mededelingen

Binnenkort wordt de pastorie weer verhuurd. Dit maal voor een korte periode. Uiterlijk tot en met september 2024.

Vanaf 5 mei zullen de avonddienst weer plaatsvinden in de kerk in plaats van de zaal.

Oproepje

Het College van kerkrentmeesters zoekt iemand met financiële affiniteit die voor een aantal uurtjes per week bezig wil zijn met het klaarzetten van betalingen en inboeken van facturen en andere financiële werkzaamheden. Lijkt je dit leuk om te doen? Voor meer informatie kun je terecht bij de kerkrentmeesters.

Sophia den Heijer

Scroll naar boven