Beroepingswerk en Verkiezingen

Beroepingswerk

We mogen terugkijken op een geslaagde kennismakingsavond met ds De Groot en zijn gezin. Afgelopen woensdagavond begonnen ze met een gesprek met onze jeugd en luisterden zij naar ons kinderkoor. Daarna kregen ze een beeld van onze gemeente door leden die elkaar interviewden over hun activiteiten in onze gemeente met daarbij ook een paar mooie gesprekken van een van onze jonge leden met vrijwilligers in onze gemeente. Geweldig om te zien wat we allemaal doen in onze gemeente, hoe we allemaal op onze eigen manier invulling geven aan ons geloof en een steentje bijdragen aan onze gemeente. De aanwezigen kregen ook een beter beeld van ds De Groot en zijn echtgenote door de pubquiz waarbij ze vragen stelden over zichzelf. De avond werd uiteindelijk afgesloten met een drankje. Wat blijft hangen, is dat het een hele gezellige avond was. De opkomst was ook indrukwekkend; de zaal zat helemaal vol en een aantal van onze leden stond vanuit de gang te kijken. Wij wensen ds De Groot en zijn echtgenote Gods wijsheid bij het nemen van hun besluit. En wat hun besluit ook mag zijn, we mogen weten dat God zowel met hen als met onze gemeente een plan heeft.

Verkiezingen

We zijn heel blij dat Pieter Slootweg heeft besloten om zijn verkiezing voor het ambt van ouderling te aanvaarden. De andere leden die op 29 oktober waren gekozen voor het ambt van ouderling, jeugdouderling en diaken hebben ons laten weten dat zij hun verkiezing niet aanvaarden. Wij respecteren hun besluit. Dat betekent dat wij nog vier vacatures hebben voor het ambt van ouderling, één vacature voor het ambt van jeugdouderling en één vacature voor het ambt van diaken. Wilt u bidden dat wij mensen mogen vinden die bereid zijn om het ambt te vervullen?

Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Constantijn Heemskerk.

Scroll naar boven