Bericht van de Diaconie

Ook voor het officiële startweekend wordt er in de kerk alweer druk gewerkt aan het nieuwe seizoen.  Uw diakenen zijn weer bezig om op verschillende manieren uiting te geven aan de opdracht om te voorzien in de noden van anderen, waar mogelijk.

We doen dit natuurlijk voor de mensen binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten proberen we, in samenwerking met andere diaconieën, aanwezig te zijn in ons dorp.

Op zondag 8 oktober hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal te vieren. Voor degene onder ons, die niet een hele kerkdienst bij kunnen wonen, maar wel graag aan het Avondmaal gaan, zal er op vrijdag 6 oktober een korte viering zijn in de grote zaal achter de kerk. Ds. Brunt zal hierbij voorgaan

Namens de diaconie

Marijke Bor

Scroll naar boven