Besluit dominee Alblas

Dominee Alblas heeft besloten om te bedanken voor het beroep dat onze gemeente op hem heeft uitgebracht. Bij zijn besluit speelde een aantal overwegingen een rol.

De eerste overweging is dat hij tot de conclusie is gekomen dat het pastorale werk, met name het crisispastoraat, minder hectisch is binnen onze gemeente in vergelijking met zijn huidige wijkgemeente. Hij ervaart in het crisispastoraat echter zijn roeping en dat zijn gaven hierin tot zegen mogen zijn.

De tweede overweging is de uitdaging die er ligt ten aanzien van Valkenhorst. Deze uitdaging hield dominee Alblas bezig. Tegelijkertijd verwacht hij dat dit proces nog een tijd zal duren en hij vraagt zich af of hij de juiste persoon is voor kerkplanting en gemeenteopbouw in een nieuwbouwwijk.

De derde overweging is de onzekerheid of dominee Alblas na de eerste drie jaar nog een 100% aanstelling kan krijgen. We hebben van de PKN toestemming om hem de eerste drie jaar een 100% aanstelling te geven en daarna een 80% aanstelling. Dit hangt samen met onze financiële situatie. Bij leven en gezondheid wil dominee Alblas echter ook na de eerste drie jaar 100% actief blijven. 

We respecteren het besluit van dominee Alblas. En wij vertrouwen erop dat hij en zijn echtgenote én wij als gemeente hierin worden geleid door God. De kerkenraad zal bespreken hoe verder te gaan en houdt u en jou hiervan op de hoogte.

De kerkenraad.

Scroll naar boven