Nieuws

Bidstond

Op elke 2e zondag van de maand, vlak voor het begin van de avonddienst van 17.45 – 18.15 uur, komen we met een aantal gemeenteleden bij elkaar om een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te danken en te bidden. We danken de Here God onder andere voor alles wat we ontvangen zoals: Het …

Bidstond Lees verder »

Agenda Kringwerk

16–20 maart  16 maart   17 maart  19 maart  GGGroepen GGG jongeren  jonge gezinnen gespreksgroep senioren (‘s middags)

31 maart: Gemeenteavond GemeenteGroeiGroep

Noteer in je agenda: 31 maart!!! Dan wordt er weer een Gemeente-avond georganiseerd door Gemeente Groei Groep. Iedereen is welkom. We gaan heerlijk zingen met medewerking van Gerard en Henk, Joke komt ons iets moois vertellen en uiteraard is er tijd voor een praatje met elkaar, misschien wel op een heel speciale manier. Tot dan

Agenda voor de jeugd

Er is de komende tijd weer veel te doen voor onze jeugd. Daarom hebben de jeugdouderlingen Theo van Velzen en Jeroen Zwaan het maar eens op een rijtje gezet: Jongerendienst 12 jan. 2020; 10.00 uur aula CBS de Burcht  TWR (Trans World Radio) Jeugddienst 26 jan. 2020; 18.30 uur hervormde kerk Valkenburg a/d Rijn …

Agenda voor de jeugd Lees verder »

Afscheid Kerkelijk werker Ad Bor

Op zondag 12 januari nemen we afscheid van onze kerkelijk werker Ad Bor. Ad heeft een functie als kerkelijk werker aangenomen in Boskoop per 1 januari  j.l. De kerkenraad gaat op zoek naar een nieuwe kerkelijk werker. Het was dominee Brunt die het initiatief nam om in onze gemeente een kerkelijk werker aan te stellen. …

Afscheid Kerkelijk werker Ad Bor Lees verder »

Welkom op deze nieuwe website!

Welkom. Ja, het was tijd voor een geheel vernieuwde website voor onze gemeente. We hebben hier veel tijd aan besteed en hopen dat we met deze nieuwe site de gemeente en iedereen daarbuiten beter kunnen informeren. We hebben geprobeerd alle informatie op een eenvoudige manier te ontsluiten. Helaas kunnen wij het kerkblad niet meer via …

Welkom op deze nieuwe website! Lees verder »

Scroll naar boven