Zonnepanelen/Obligaties

Zoals u allen ongetwijfeld weet is het College van Kerkrentmeesters al geruime tijd bezig met verduurzaming van het kerkgebouw. Zo is inmiddels aan één zijde van de kerk het glas-in-lood vervangen door nieuw glas-in-lood en dubbelglas. Komende maanden is de andere zijde aan de beurt.

Ook wordt al lang gesproken over zonnepanelen op het dak van de kerk c.q. bijgebouwen. Omdat de kerk is aangewezen als monument was dit niet zo maar een vanzelfsprekendheid. Het heeft zowel het vorig college, als het huidig college menig uurtje overleg met de gemeente en allerlei commissies gekost voor er toestemming kwam om 46 zonnepanelen op het dak van de bijgebouwen te mogen leggen.

Hoewel onze gemeente financieel gezond is, moet er wel een scherp financieel beheer gevoerd worden, omdat we nog volop in het beroepingswerk zitten en ook het meerjarig onderhoudsplan de nodige hoofdbrekens en berekeningen vraagt. De hoge energiekosten dwingen echter om geen verslapping in de verduurzaming te laten optreden. Daarom werd besloten om de zonnepanelen te financieren uit de verkoop van obligaties.

Besloten is om de aankoop van een obligatie al mogelijk te maken voor €25,–, zodat iedereen hieraan kan meedoen. Vanzelfsprekend kunt u meerdere obligaties kopen en misschien wel cadeau doen aan uw (klein)kinderen. Besloten is om op de obligatie rentecoupons af te drukken waarop jaarlijks -tegen inlevering van zo’n coupon- 3% rente kan worden ontvangen.

De aanschaf van de obligaties kan t/m oktober 2023 en de eerste rente wordt uitgekeerd in september 2024. Na drie jaar (dus in september 2026) worden 20% van de obligaties uitgeloot en kunt u uw ingelegde geld weer terugontvangen. In de daaropvolgende jaren loten we steeds 20% uit, zodat in oktober 2030 deze aktie weer kan worden afgesloten. Berichtgeving hierover zal steeds in “Kerkewerk” geschieden.

Inmiddels zijn de eerste 150 obligaties al “verkocht”. Als u ook obligaties wilt afnemen, dan kunt u hiervoor een formulier meenemen uit de kerk of even een mailtje sturen. Het ingevulde formulier graag inleveren op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in de kerkrentmeesterkamer of in de brievenbus van Hoofdstraat 41. Als u het te betalen bedrag hebt overgemaakt naar IBAN NL 61 INGB 0000 5362 05 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente o.v.v. “obligaties”, dan krijgt u het aantal aangeschafte obligaties bij u thuisbezorgd.

Doet u mee !!??

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Aad Gravekamp, Kerkelijk Ontvanger.

a.gravekamp@kpnmail.nl

Scroll naar boven