Zicht op gemeente-zijn

Zicht op gemeente-zijn
  • Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente – zoals wij die kennen – al langere tijd onder druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassen zijn. Een behoorlijk deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijk aan de gemeente. Er komen zelden of nooit mensen ‘van buiten’ tot geloof. De kerk heeft nauwelijks nog iets te zeggen in het maatschappelijk debat. Velen van ons merken dat in het klein in gesprek met mensen die de Here Jezus Christus (nog) niet hebben leren kennen. Geloven is ‘fijn voor jou, maar niet voor mij’ en daarmee zijn veel gesprekken al snel over.
  • Wat heeft dit alles te zeggen over hoe wij zelf het Evangelie van Christus Jezus onze Heer ontvangen?
  • En over hoe we als kerkelijke gemeente in de samenleving van Valkenburg aan den Rijn staan?
  • Hebben we nog een boodschap voor onze tijdgenoten?
  • Doet de kerk er nog toe

Om antwoorden te vinden op die vragen zullen we op zoek moeten gaan naar de roeping van de kerk en naar een bijbelse kijk op hoe we kerk zijn. Het gaat dan dus om de vraag naar de opdracht of missie van de kerk. (Wat is precies een kerkelijke gemeente? Wat is Gods bedoeling daarmee?) En om de vraag naar wat de Bijbel ons aanreikt over hoe we samen gemeente van Jezus Christus kunnen/moeten zijn.

Bijgaand boekje (hier te downloaden) wil helpen bij het nadenken over bovengenoemde twee hoofdvragen: 1. Wat is de roeping van de kerk precies? En 2. Wat is een bijbelse visie op gemeente-zijn? De kerkenraad wil graag dat we als gemeente in de komende paar maanden bruikbare antwoorden vinden op deze twee hoofdvragen. Daarvoor komen we op D.v. 21 april en 24 mei als gemeente samen. Ter voorbereiding op die bijeenkomsten kan dit boekje gebruikt worden. Het is opgesteld in dagboekvorm, zodat u de zaken rustig kunt overdenken en in gebed kunt brengen.
Vervolgens wil de kerkenraad op basis van de missie en visie bepalen wat de komende vier jaar voluit aandacht moet krijgen in het werk in de kerk. Een kleine werkgroep ondersteunt de gemeente bij dit proces.

Namens de Werkgroep beleidsplan ‘22-‘26,
Rick van Elk, Valkenburg a/d Rijn, maart 2022

Scroll naar boven