Vertel je verhaal

Vertel je verhaal. Soms zijn er verhalen die zich niet makkelijk laten vertellen, misschien omdat het niet mocht of omdat de verhalen te pijnlijk zijn of te lelijk of omdat je er geen woorden voor kunt vinden. Dominee F. van Roest riep ons op om ons verhaal te vertellen, in de pastorale ontmoeting die we hebben. Het thema van zijn preek was: “Diep geraakt”, naar aanleiding van Johannes 11: 32-46 (De opwekking van Lazarus).

Het verhaal van Jezus: diep geraakt, door de dood van Zijn vriend Lazarus. Diep geraakt doordat Lazarus dood in het graf ligt, door de tranen die Hij ziet bij Martha en Maria, door de Joden die bij hen waren om hen te troosten. Jezus is met deze bewogenheid pastoraal aanwezig; Hij luistert naar het verhaal en brengt het verhaal bij God. God is net zo bewogen over jouw verhaal als over het verhaal van zijn vriend Lazarus. God wil betrokken zijn. Rol de steen weg en bid!

Zoals er toen de klaagvrouwen waren, kennen we nu het Plus Pastoraal Team. Mensen die hun tijd beschikbaar stellen om een tijdje met je op te lopen, jouw verhaal te horen.
Contextueel Pastoraat, waarin ik mijn opleiding heb gehad, is een manier van denken om levensverhalen van mensen die we in het pastoraat ontmoeten te verbinden met het verhaal van God en het verhaal van de eigen geschiedenis in generaties, om zoals een Surinaams spreekwoord zegt: stenen op te rapen, zodat de nieuwe generatie er niet over struikelt. Op de breuklijn liggen ook weer de mogelijkheden tot herstel.

“Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie.” Jesaja 61: 4 (Herziene Statenvertaling, 2017).

Wat een geweldige belofte van God. Relationele puinhopen, ontstaan in de vorige generaties, herbouwen. Vanuit de wortel van het onrecht, dit onrecht ombuigen naar rechtvaardigheid voor nieuwe generaties.

De steen weghalen, al is die zwaar, bedekt het wat pijnlijk is, wat lelijk is, wat stinkt, zoals ook Lazarus gestonken moet hebben toen hij uit het graf opstond. Jezus kan er wat mee.

Het kan best zijn dat je al een tijd aan het overleven bent, of het leven niet ten volle kan leven.

Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aan –
heil hem, die recht voor God is komen staan!
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.
Psalm 32 vers 1 (Liedboek)

Het zal niet zo zijn dat je niet wilt vertellen, maar het kan te moeilijk zijn, te veel. Geef het aan zodat iemand van het pastorale team met je mee kan lopen. Om samen te zoeken hoe stenen opgeruimd kunnen worden. Al doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor de nieuwe generatie. Jij bent de moeite waard en jouw verhaal is de moeite waard. Vertel! Zie verderop in kerkewerk voor contactgegevens van het team.

Ik heb de afgelopen tijd bij bezoeken aan: “De Wijzen”, een aantal van deze verhalen mogen horen. Verhalen, waarvan je gedacht had deze niet in het gesprek te vertellen. En toch mochten ze nu gehoord worden. Dank voor zoveel moed en kwetsbaarheid. Mocht het zo zijn dat er naar aanleiding van zo’n ontmoeting behoefte is aan een vervolg, neem dan contact op met mij. Er kunnen na het vertellen nieuwe vragen zijn, waardoor zomaar de behoefte is om erover verder te praten. Voel je welkom met je vraag.

Een goede voorbereiding en een gezegend Paasfeest toegewenst. De HEER is waarlijk opgestaan!

Hartelijke groeten, Anja van der Wel

 

Scroll naar boven