Verkiezingen ambtsdragers 29 oktober

 

Verkiezing van ambtsdragers; uitnodiging tot het doen van aanbevelingen

Zondag 29 oktober houden we de tweejaarlijkse verkiezingen van ambtsdragers voor de kerkenraad. Er zijn 7 vacatures te vervullen (1 diaken, 1 jeugdouderling en 5 ouderlingen). Er waren nog vacatures voor ouderling vacant die bij de vorige verkiezingen niet zijn ingevuld. Inmiddels is de vacature van scriba ingevuld. Ook de vacature van ouderling-kerkrentmeester is inmiddels ingevuld. Dit maakt totaal vacant:

  • 1 diaken
  • 5 ouderlingen (3 waren nog vacant)
  • 1 jeugdouderling

Nu er zoveel vacatures zijn doen wij daarom een dringend beroep op u om te overwegen om u beschikbaar te stellen voor het ambt, ook vragen wij u of u anderen wilt voordragen. De kerkenraad vraagt u de verkiezingen in gebed te brengen.

U wordt door de kerkenraad uitgenodigd tot het doen van aanbevelingen. De formulieren vindt u in de hal van de kerk en op de website: www.hervormdegemeentevalkenburg.nl en op Compass. Er zijn minimaal twee handtekeningen nodig per aanbeveling. Belangrijk is dat u aangeeft voor welk ambt u de persoon kandidaat stelt. Ambten: diaken of ouderling. U kunt tot en met zondag 7 oktober 2023 uw aanbevelingen indienen bij scriba, Sophia den Heijer (Burgemeester de Wildesingel 25)

Scroll naar boven