Omega voor ouderen

OMEGA, een boost voor het ouderenpastoraat in de kerk van Christus.

24 maart 2024 ging in de avonddienst dominee F. van Roest uit Zeist voor. Tijdens deze dienst vertelde dominee Van Roest over zijn passie voor het ouderenwerk in Zeist. Dominee Van Roest heeft materiaal ontwikkeld, waarmee we met elkaar in kunnen gaan op (levens)vragen van ouderen. Op de website https://www.omegavoorouderen.nl vind je meer informatie hierover. Een stukje neem ik hieruit over:

Waar staat OMEGA voor?

  1. Jezus heet de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Jezus wil ook antwoord geven op de laatste vragen van mensen bij het ouder worden.
  2. OMEGA heeft ook een aantal doelen. Bij elk van de letters voeg ik één van de doelen:

O staat voor ONTMOETING. De materialen zijn bedoeld om in ontmoetingsmomenten te gebruiken en zo een netwerk van contacten op te bouwen, uit te breiden of te intensiveren.

M staat voor MEDITATIE en bezinning. Elke samenkomst voor tot nadenken aanzetten

E staat voor EMAPTHIE en dat wil leiden tot verbinding, intimiteit en vertrouwelijkheid

G staat voor GEZAMENLIJK en bedoelt intergeneratief leren, ouderen hebben jongeren nodig en andersom. OMEGA wil de generaties met elkaar in gesprek brengen

A staat voor AANDACHT op een intensieve pastorale wijze, pastoraat als een constante aandacht voor de oudere in allerlei omstandigheden

In onze gemeente spreken we over de groep: Wijzen. Met ons team van Pastoraal Medewerker, bezoekbroeder, -zuster en ikzelf (ouderling) bezoeken we deze doelgroep. Ik schreef al eerder dat we gezegend zijn met de grote groep 75+ers in onze gemeente. Mijn verlangen is al een langere tijd om gemeenteleden uit deze groep bij elkaar te brengen om met elkaar over een onderwerp te spreken wat voor deze doelgroep relevant is. Het materiaal dat dominee Van Roest geschreven heeft en de opzet spreken mij bijzonder aan. Zo zelfs, dat ik al een heel eind op weg ben om hiermee te gaan starten in onze gemeente. Met consistorie, diaconie, HVD, jongerenwerker Kees Guijt en anderen, heb ik hierover gesproken en deze zijn met mij enthousiast. Kees Guijt heb ik gevraagd Les 16 | De (klein)kinderen geloven niet meer, met ons te doen, met het oog op intergeneratief leren.

Woensdagochtend 23 oktober, komen we voor het eerst bij elkaar. Woensdag 13 november voor een tweede keer. Hoe het programma er precies uit zal zien moet ik nog uitwerken. We zullen de bijeenkomsten steeds afsluiten met een lunch. Van harte hoop ik dat veel mensen zullen deelnemen, mee willen denken over de frequentie van de bijeenkomsten en de onderwerpen die we gaan bespreken. Mocht de dag of de datum niet schikken en je wilt meedoen, laat het mij dan weten, dan kunnen we wellicht zoeken naar een alternatief. Mocht je graag willen helpen bij de organisatie van deze bijeenkomsten, voor koffie willen zorgen, of de lunch, of heb je hier ideeën over, wil je dan ook even contact met mij opnemen?

Op dit moment ziet het ernaar uit dat dominee Eisinga half oktober zijn werkzaamheden zal starten in onze gemeente. Laten we hopen dat ook hij aan kan sluiten om de start van OMEGA mee te maken.

Meer informatie zal ik in een volgend kerkewerk plaatsen. Ook zal bij de uitnodiging van de diaconie en HVD voor de gastenmiddag 2 oktober, de uitnodiging voor OMEGA bijgesloten zijn. Van harte welkom om mee te doen!

Hartelijke groeten, Anja van der Wel

 

Scroll naar boven