Nieuwe kerkelijk werkers welkom

We zijn blij dat we vanaf september Gert Binnendijk en Aline Oudwater-Vis mogen verwelkomen als opvolgers van Rick. Gert was in het verleden consulent van de beroepingscommissie en zal vanaf  half september bij  onze gemeente het crisispastoraat gaan verzorgen. Hij zal dat 8 uur per week doen in combinatie met zijn werk als geestelijk verzorger bij Topaz Overduin. Voordat hij geestelijk verzorger werd bij Topaz Overduin was hij werkzaam als predikant bij enkele kerkelijke gemeenten.
Gert zal ook de kerkenraad en de beroepingscommissie bijstaan als  consulent. 
Aline Oudwater-Vis start ook in september bij onze gemeente. Zij zal als kerkelijk werker onze wijkouderlingen begeleiden bij het toepassen van een nieuwe werkwijze als pastoraal team. Verder zal Aline ons helpen bij de opbouw van onze gemeente. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het coördineren van onze gemeentegroeigroepen en het helpen bij onze realisatie van de ambities in ons beleidsplan. Aline heeft bij verschillende kerkelijke gemeenten gewerkt en onder andere ervaring opgedaan met gemeenteopbouw en pastoraat. Aline zal 16 uur per week in onze gemeente werken. Zij zal uitsluitend aan de slag gaan als kerkelijk werker en niet voorgaan in de kerkdiensten.
Tot slot zullen we ook een vacature open zetten voor een jongerenwerker die op parttime basis de ruimte krijgt om samen met onze jongeren activiteiten op te zetten en hen te begeleiden in hun geloofsontwikkeling.
We gaan bij de invulling van deze rollen vooralsnog uit van een jaar. We hopen namelijk dat we zo snel mogelijk een predikant mogen vinden. De beroepingscommissie heeft haar voorbereidingen opgestart en we  wachten nu op duidelijkheid van het Classicaal College voor de  Behandeling van Beheerszaken of onze financiële meerjarenraming  voldoende basis biedt om een predikant te mogen beroepen. Zodra wij  hierover nieuws ontvangen, zullen wij dat met jullie delen.


Hartelijke groet,
de kerkenraad.

Scroll naar boven