Meezingavond – een terugblik

Op initiatief van Ton Baris, onze organist is op vrijdag 18 november jongstleden een Meezingavond georganiseerd, begeleid door orgelspel en samen met de Bovenstem mannengroep uit Katwijk. De opbrengst hiervan is bestemd voor de restauratie van de glas-in-loodramen.

De Bovenstem mannengroep onder leiding van Maart Kuyt was bereid belangeloos medewerking te verlenen aan deze avond. Er werd samen met organist Jaap van Rijn een programma samengesteld. Het werd een geweldige avond met een mooie opkomst, waarin de mooiste liederen gezongen werden, afgewisseld met orgelspel. Tussendoor werden enkele gedichten voorgedragen door Myrthe Kuyt met begeleidend piano spel van Gerard van Duijn.

Na afloop was er nog gelegenheid om een drankje te drinken en gezellig bij te praten. Hier werd goed gebruik van gemaakt. De avond werd ook live uitgezonden met een record aantal kijkers van 750! We zijn erg blij met de opbrengst van de collecte die tijdens de avond is opgehaald: 2.425,00 euro; Wat een geweldig bedrag! Dank jullie wel allemaal. Mocht u nog een bijdrage willen doen; de QR-code is nog steeds bruikbaar.

We bedanken ook iedereen die belangeloos heeft meegewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Ideeën voor een vervolg zijn altijd van harte welkom, in welke vorm dan ook.

Scroll naar boven