Introductie Gert Binnendijk

Beste gemeenteleden,

Nu ik structurele hulpdiensten ga verrichten in uw gemeente stel ik me graag nader aan u voor.
Ik ben in 1960 geboren in IJmuiden. Na mijn studie theologie in Amsterdam ben ik 20 jaar gemeentepredikant geweest in resp. Haastrecht, Bunnik en Noordwijkerhout. Sinds december 2006 ben ik geestelijk verzorger in verpleeghuis Overduin te Katwijk. Na de zomer  draag ik 8 uur van mijn fulltime aanstelling in Overduin over aan een  collega, om zo structureel ruimte te maken voor Valkenburg. Ik zal werkzaam zijn in het crisispastoraat (terminaal stadium en voorgaan in uitvaarten) en in bestuurlijke ondersteuning (waaronder consulentschap) van de kerkenraad. Ik voel mij geroepen om God en mensen te dienen en beschouw het als een voorrecht dat een stukje te mogen doen in Gods Wijngaard te Overduin en Valkenburg. Ik ben getrouwd met Trees. We zijn gezegend met vier kinderen en lieve partners en vier kleinkinderen. Wij wonen in Noordwijk, waar ik in de Protestantse Gemeente met enige regelmaat medewerking verleen, als gastvoorganger maar vaker nog als pianist tijdens de kerkdiensten, in de zgn. ‘vleugeldiensten’.

Met een hartelijke groet, Ds. Gert Binnendijk

Scroll naar boven