Kennismakingsavond met ds. R. Eisinga op 5 juni

Tijdens de gemeenteavond van 21 mei jl. heeft de gemeente zich unaniem positief uitgesproken voor het beroepen van ds. R. Eisinga. Het was een goede avond waarin veel onderwerpen de revue zijn gepasseerd. De sfeer was open en gemoedelijk en er werd goed naar elkaar geluisterd. Het enthousiasme van de leden van de beroepingscommissie was aanstekelijk.

Procedure

Als kerkenraad zijn wij erg blij met de uitkomst van deze avond. Wij zullen dan ook overgaan tot het officieel beroepen van ds. Eisinga. Hier gaat nog wel het één en ander aan vooraf. Allereerst geven we u de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure. Deze termijn verloopt aanstaande zondag 26 mei. Indien er voor die datum geen bezwaren zijn ontvangen (of wij kunnen eventuele bezwaren bij u wegnemen), zal begin volgende week de beroepsbrief worden overhandigd aan ds. Eisinga. Meer informatie over de procedure kunt u vinden op de website van de PKN in de ‘Gids voor het beroepingswerk’. Bezwaren kunnen worden ingediend via scriba@hervormdegemeentevalkenburg.nl

Vervolgens heeft de dominee 3 weken de tijd om na te denken over het beroep. We hopen u halverwege de maand juni u meer te kunnen vertellen over het antwoord van ds Eisinga.

Kennismaking 5 juni

In de tussentijd willen wij hem ook de gelegenheid geven om met onze gemeente kennis te maken voordat hij zijn besluit neemt. Aangezien er op 5 juni al een gemeenteavond gepland stond, willen we deze datum graag gebruiken om kennis met elkaar te maken. De geplande gemeenteavond over het Heilig Avondmaal komt hiermee te vervallen en zal verplaatst worden naar het najaar.

U bent allen van harte uitgenodigd om kennis met hem te maken. Het zou fijn zijn als we met veel mensen aanwezig kunnen zijn op 5 juni om hem welkom te heten.

 

Namens de kerkenraad,

Sophia den Heijer

Scroll naar boven