Beroep ds Alblas

We hebben ons beroep afgelopen zaterdag overhandigd aan ds Alblas. Hij gaat samen met zijn echtgenote de komende weken een besluit nemen of hij ons beroep wil aannemen. Zij willen onze gemeente graag beter leren kennen.

Donderdag 12 mei kennismaking met de gemeente

Komende donderdagavond organiseren we voor hem en zijn echtgenote een kennismakingsavond met onze gemeente. We willen dat doen aan de hand van een aantal thema’s, zoals jeugd, pastoraat en de toekomst van onze gemeente, waarbij ds Alblas en zijn echtgenote met leden van onze gemeente in gesprek gaan. We hopen dat u donderdag van de partij zult zijn. Inloop is om 19.45 uur, we beginnen om 20.00 uur en sluiten af om 22.00 uur. De samenkomst zal in de kerk zijn.

Zondag 15 mei ds Alblas gaat voor in de avonddienst

Zondag 15 mei gaat ds Alblas dv voor in de eredienst die ’s avonds wordt gehouden. Daarna zal er gelegenheid zijn om met een kop koffie of thee persoonlijk kennis te maken met ds Alblas en zijn echtgenote. Andersom willen zij ook graag u beter leren kennen. Wij hopen u dus zondag 15 mei ’s avonds te mogen verwelkomen in de eredienst en dat u daarna nog even blijft om met het echtpaar Alblas kennis te maken. Zij willen graag weten wat wij van onze nieuwe predikant verwachten en welke uitdagingen wij zien voor onze gemeente. U bent dus voorbereid!

Woensdag 18 mei kennismaking met de kerkenraad

Ds Alblas wil ook graag kennismaken met onze kerkenraad en van gedachten wisselen over de uitdagingen die we zien voor onze gemeente en wat wij van onze nieuwe predikant verwachten. Wij zullen hem daarbij onder andere bijpraten aan de hand van ons visiedocument dat afgelopen jaar door de voorbereidingscommissie is opgesteld. En ook over de uitkomsten van de enquête die de commissie ter voorbereiding daarvan in onze gemeente heeft gehouden.

Kortom, we gaan een spannende periode in. Dat geldt voor ons en ook voor ds Alblas en zijn echtgenote. Wij wensen hen Gods wijsheid bij het besluit dat zij gaan nemen en we mogen weten dat, ongeacht de uitkomst daarvan, we door onze Vader worden geleid.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Constantijn Heemskerk.

 

Scroll naar boven