Voorjaarszendingscollecte D.V. 19 maart 2023

Deze collecte willen we besteden aan Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK).
SDOK zet zich in voor christenvervolging. Wat is christenvervolging?
Christenvervolging is een beladen begrip. Vanuit onze ‘vrije’ context denken we bij vervolging snel aan ernstige mishandelingen, gevangenissen en martelaren. Niet geheel onjuist. Toch is dit niet het hele verhaal. In de ruim vijftig jaar dat we als organisatie met vervolging te maken hebben, hebben we ontdekt dat de bijbel veel breder spreekt over christenvervolging.

Bij SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) hanteren we daarom de volgende definitie:
Christenvervolging zien we als de negatieve gevolgen van het volgen van de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, vervolging is het geheel van het lijden dat we meemaken vanwege het belijden van de naam van Christus. En dit lijden mag je  breed zien: van gemarteld worden tot buitengesloten worden. De gemeenschappelijke factor zit hem in de reden van het lijden, namelijk het belijden van onze Heere Jezus Christus.  Er is sprake van vervolging wanneer we, vanwege onze toewijding aan Hem, negatieve gevolgen ervaren. Deze negatieve gevolgen komen niet bij de Heere God vandaan; ze zijn het gevolg van de vijandschap en haat van de wereld ten opzichte van Christus.
Bent u benieuwd wat stichting SDOK allemaal doet voor vervolgde christenen?
Bezoek dan eens de website www.sdok.nl voor meer informatie en ingrijpende verhalen.
Wilt u ons helpen om het werk van SDOK te steunen, zowel in gebed als financieel?
Giften mogen ook overgemaakt worden naar de Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Valkenburg (ZH) IBAN-nummer NL85 RBRB 0687 8208 47 t.n.v. SDOK-christenvervolging.

Alvast hartelijk dank namens de Zendingscommissie Hans, Marcel, Thea, Caroline en Miriam

Scroll naar boven